Aby narody Azji, otwierając się na światło i miłość Chrystusa, odkryty w Ewangelii pełnię tych wartości, które znajdują się w ich kulturach i religiach.

„Idźcie do niezliczonych ludów azjatyckich, które nie znają Chrystusa, i głoście Dobrą Nowinę” – mówił w 1996 r. Jan Paweł II do czterech milionów młodych Filipińczyków zebranych w Manili. Azja jest ojczyzną milionów ludzi. Spotkać tu można wielkie dziedzictwo starożytnych kultur. Ewangelia im nie zagraża a Kościół popiera mieszkańców tego kontynentu, pragnących zachować własną kulturę. Zachęca ich też, aby czerpali jak najwięcej ze swego dziedzictwa, i wskazuje, że w Dobrej Nowinie Jezusa Chrystusa można odkryć pełnię tych wszystkich wartości, które tkwią w kulturach i religiach Azji. „Chryste, wyszedłeś z Azji, wróć znowu do Azji… Wróć do nas, a przyjmiemy Cię na kolanach” – wołał Mahatma Gandhi. Oby jak najwięcej mieszkańców Azji otworzyło swe serca na Chrystusa i zgięło przed Nim kolana.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wakacje 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Obcy w obcej ziemi

Obcy w obcej ziemi
abp Charles J. Chaput

Arcybiskup Chaput w swojej najnowszej książce – inteligentnej, celnej, rzeczowej, dowcipnej i inspirującej – wyraziście przedstawia, czym powinien być i jak powinien działać Kościół w kontekście postchrześcijańskiej kultury. Powołując się na autorów tak różnych jak Alexis de Tocqueville, kardynał Newman, Benedykt XVI, MacIntyre czy starożytny autor Listu do Diogenta, dowodzi, że Kościół nie powinien wycofywać się ze świata, ale że ma być wewnątrz niego światłem i zaczynem...

Share.