Aby 175-lecie Dzieła Rozkrzewiania Wiary umocniło chrześcijan w zaangażowaniu się w misje.

Na przestrzeni dziejów Kościoła wielu wiernych angażowało się w pracę misyjną. Z pism Nowego Testamentu znamy pierwszych chrześcijan oddanych posłudze misyjnej, którzy organizują pomoc materialną dla potrzebujących gmin. Z biegiem czasu pojawiła się potrzeba nowych działań. W1822 r. Maria Paulina Jaricot, otaczając modlitwą misjonarzy, utworzyła specjalne zrzeszenie pomocy misjom pod nazwą Dzieło Rozkrzewiania Wiary, poprzez które pomagała w budowie kościołów, szkół, szpitali na terenie Azji i Ameryki.

Dzisiaj Ojciec Święty, całe duchowieństwo i świeccy uczestniczą w dziele misyjnym, ewangelizują świadectwem chrześcijańskiego życia – słowem, cierpieniem, modlitwą, świadczeniem różnorodnych posług. To wszystko stanowi Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dlatego możemy zawołać słowami Psalmu: „O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po całej ziemi”.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Marzec 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Paulina Jaricot Biografia

Paulina Jaricot Biografia
s. Cecilia Giacovelli

Niemało się natrudziłam, szukając sposobu, który pozwoliłby mi napisać biografię Marii Pauliny Jaricot, zważywszy, że wielu innych przede mną już próbowało to uczynić. Czy zacząć od omówienia sytuacji rodzinnej? Paulina — i tak bym zaczęła — otrzymała łaskę przyjścia na świat i wzrastania na łonie rodziny głęboko katolickiej, przejmując od niej godną uwagi mądrość chrześcijańską...

Share.