Aby chorzy i doświadczani starością łączyli swoje udręki z cierpieniami Chrystusa dla dobra Kościoła.

W Liście Apostolskim „Salvifici doloris” Ojciec Święty prosi chorych i doświadczanych starością, by łączyli swoje cierpienia z ofiarą Chrystusa ukrzyżowanego. Wymowne są słowa Papieża skierowane do chorych: „Wy jesteście skarbem moim, wy jesteście skarbem Kościoła”. Wszyscy wierni, szczególnie chorzy i doświadczani starością, winni realizować zachętę św. Pawła: „Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną jako wyraz waszej rozumnej służby Boże”. Niech chorzy i doświadczani starością, rozmodleni i przyjmujący Komunię świętą oraz sakrament chorych, ochotnie łączą swoje cierpienia z męką Chrystusa dla zbawienia świata i dobra Kościoła. Tak przyjmowane i ofiarowane cierpienia dopełniają miary cierpień Chrystusa w Kościele i za Kościół.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Luty 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Czas umierania Ostatnie dni życia mnichów

Czas umierania Ostatnie dni życia mnichów
Nicolas Diat

Od Citeaux po Lagrasse, od Wielkiej Kartuzji po Solesmes, Nicolas Diat wysłuchał zwierzeń mnichów o końcu ich życia. W toku niezwykłych rozmów przeprowadzonych w ośmiu klasztorach, w bliskości „synów milczenia”, dostrzegamy, że każdy z nich umiera inaczej: bywają śmierci proste, szczęśliwe, piękne i jasne, bywają konania powolne czy bolesne.

Share.