Aby przygotowania do trzeciego tysiąclecia ożywiły w Kościele zapał do przepowiadania, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem człowieka.

Jesteśmy w fazie bezpośrednich przygotowań do trzeciego tysiąclecia Jan Paweł II w swoim liście apostolskim Tertio millennio adveniente zachęca nas do włączenia się w dzieło ewangelizacji świata. Obecny rok poświęcony jest osobie Jezusa Chrystusa i nawiązuje do słów z Listu do Hebrajczyków: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Wielu ludzi nie słyszało jeszcze Ewangelii. Wielkim zadaniem dla chrześcijan jest więc głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi. Módlmy się, aby nie zabrakło chętnych do jej przepowiadania, i aby ci, którzy ją głoszą, świadczyli o Chrystusie, Panu naszej przyszłości, przede wszystkim swoim życiem.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wakacje 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Testament Duchowy Jezusa

Testament Duchowy Jezusa
ks. Giorgio Zevini

Spisany w Ewangelii Janowej „duchowy testament”, który Pan pozostawił swoim Apostołom i całemu Kościołowi, jawi się w nowym świetle. Fragmenty mowy pożegnalnej Jezusa oraz ostatnie słowa, jakie wypowiedział przed śmiercią, poddane dogłębnej analizie i opatrzone wnikliwymi komentarzami przemawiają z nową siłą, by skłonić czytelnika do refleksji.

Share.