Aby narody Afryki na apel Papieża i biskupów z nowym zapałem weszły na drogę wiary i pokojowego rozwoju.

Aby pomóc Kościołowi w Afryce jak najskuteczniej realizować jego misję u progu trzeciego tysiąclecia, Ojciec Święty zwołał w 1984 r. Synod Biskupów Afryki. W wydanej po jego zakończeniu adhortacji pisał: „Wzywam was dzisiaj, abyście odrzucali styl życia niezgodny z tym, co najlepsze w waszych lokalnych tradycjach, i z wiarą chrześcijańską… sięgali w głąb waszych serc”. Czarny Kontynent przeżywa ciągle wiele trudności, niepokojów, nędzy i cierpienia. Narody afrykańskie stają przed koniecznością usuwania podziałów i konfliktów plemiennych poprzez szczery dialog, także religijny. Katolicy winni zadbać, by ich małżeństwa były prawdziwie chrześcijańskie, a także troszczyć się o powołania kapłańskie i zakonne. Aby to osiągnąć, muszą stale nawracać się, pogłębiać swą wiarę i nieść ją innym. Módlmy się, aby nigdy nie zabrakło im w tym odwagi. Pamiętajmy słowa Papieża: „Przeznaczeniem Afryki nie jest śmierć, ale życie”.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Czerwiec 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Bóg albo nic. Rozmowa o wierze

Bóg albo nic Rozmowa o wierze
kard. Robert Sarah, Nicolas Diat

W trakcie tego wywiadu kardynał, który zasłynął ze swobody wypowiedzi, przedstawia swoje przemyślenia na temat Kościoła, papieży, Rzymu, współczesnego świata, Afryki, Zachodu, moralności, prawdy, zła i – nieustannie – Boga. Książka została przetłumaczona na ponad dwanaście języków i rozeszła się w wyjątkowo dużych nakładach.

Share.