Browsing: Miesięcznik Różaniec 05/1997

2 V ŚW. ATANAZEGO Atanazy był wybitnym uczonym działającym w IV wieku w Aleksandrii Jego wspaniały wykład prawowiernej nauki o Chrystusie pokazuje, jak bardzo do obrony podstawowych prawd wiary potrzebna jest doktryna maryjna.…

Papieskie „Totus Tuus” pobudza do refleksji. Zawarta w tych słowach treść powinna stać się drogowskazem dla każdego z nas. Jest to najkrótszy i najprostszy program życiowy. Ojciec Święty proponuje, byśmy byli blisko Matki,…

W 1959 r., przed 26 sierpnia, zostałam wysłana do Krakowa, do młodego biskupa pomocniczego Karola Wojtyły. Przygotowywałyśmy wtedy materiały do dekoracji na jakąś uroczystość na Jasnej Górze. Podstawą tej dekoracji miały być herby…

Ślady prowadzą do Moskwy… Takie spojrzenie od szesnastu lat towarzyszy wydarzeniom związanym z zamachem na Ojca Świętego. Może to świadome, misterne odwracanie uwagi od osób faktycznie odpowiedzialnych za usiłowanie zabójstwa Jana Pawia II?…

Ojciec Święty Jan Paweł II musi znosić oszczerstwa i zarzuty. W ciągu ponad osiemnastu lat jego pontyfikatu niewiele było mu oszczędzone… Przepełnieni pychą „postępowi” teologowie z krajów Zachodu i sprzymierzeni z nimi niechętni…

Czy Radio, które zostało oddane Maryi, może nie stać u boku Tego, który zawierzył Jej bez reszty swoim „Totus Tirus”? Czy rozgłośnia, która jest katolicka, może nie wsłuchiwać się w głos dobiegający z…

„Boże, który dałeś narodowi polskiemu w Najświętszą Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna bezpieczeństwem”. Słowa modlitwy mszalnej…

Od początku chrześcijaństwa w Polsce Matka Najświętsza była naszym wielkim Umiłowaniem. Świadczą o tym najstarsze kościoły poświęcone Jej imieniu, a także pieśń religijna w języku polskim – Bogurodzica. WYPEŁNIONE ŚLUBY Gdy orędownictwa Maryi…

W maju naszą codzienną modlitwę ubogacamy śpiewem Litanii Loretańskiej, która dzisiaj stanie się przedmiotem naszych zamyśleń. Wszystkich, którzy zaczynają czytać „Różaniec”, odsyłam do naszych poprzednich rozważań o modlitwie. Jest miesiąc maj, najpiękniejszy z…

Weronika i Szymon stają przed trudnym zadaniem. Tym razem oni będą musieli objaśnić rodzicom fragment Pisma Świętego. Czy sobie z tym poradzą? Czy będą umieli wytłumaczyć, czym jest zazdrość i do czego prowadzi?…

Jestem zelatorką Żywego Różańca i stałą czytelniczką miesięcznika „Różaniec” od chwili jego ukazania się. Ucieszyłam się ogromnie, gdy powstało pismo nawiązujące do „Kółka Różańcowego”, na którego treściach zostałam wychowana. Swoich kilkanaście egzemplarzy z…