Aby rodziny, dając przykład życia chrześcijańskiego, przyczyniały się do budzenia licznych powołań misyjnych, kapłańskich i zakonnych.

Rodzina to pierwsze seminarium duchowne. Cały rok 1995 poświęcony był tematyce rodzinnej. Odbyto się wiele sympozjów międzynarodowych i krajowych, religijnych i świeckich. W wielu parafiach dokonywano ceremonii odnowienia ślubów małżeńskich. Rodzina jest tematem wiecznie żywym i aktualnym. Z woli Ojca Świętego przez cały kwiecień modlimy się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne w naszych rodzinach, a także o powołania misyjne. Zależą one od łaski Bożej – to prawda – ale też od przykładu życia chrześcijańskiego w rodzinie. Dlatego intencja modlitewna na obecny miesiąc podkreśla – obok obowiązku proszenia Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje” – konieczność dawania świadectwa Niech nasze rodziny przykładem codziennego życia chrześcijańskiego budzą w ludziach młodych powołanie do służby kapłańskiej, życia zakonnego i apostolstwa misyjnego.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Kwiecień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Małżeńskie ABC według św. Jana Pawła II

Małżeńskie ABC według św. Jana Pawła II
Elżbieta Marek

Alfabet teologii ciała zaczerpnięty z „Miłości i odpowiedzialności” oraz wybranych katechezach środowych św. Jana Pawła II. Hasła uporządkowane według alfabetu w prosty i przystępny sposób opowiadają o małżeństwie i ludzkiej miłości. Zawsze warto wracać do źródła i przekładać treści trudne i mało zrozumiałe na prosty język. Takim właśnie tłumaczeniem ważnej nauki Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie jest ta książka. Doskonały prezent dla narzeczonych i małżonków.

Share.