Aby ożywiona została i wzrosła świadomość misyjna wśród wszystkich ochrzczonych.

Na mocy chrztu i bierzmowania wszyscy zostali włączeni w misyjne posłannictwo Chrystusa i Kościoła. Powołani zostali do ewangelizacji świata, każdy na swój sposób. Jakże często misyjna świadomość chrześcijan jest uśpiona, ukryta na dnie duszy, jak ziarnko pszenicy w piasku. W listopadzie Jan Paweł II zachęca wszystkich wiernych: Ożywiajcie w sobie świadomość misyjną. Wszyscy jesteście posłani. Wszyscy otrzymaliście Ducha Jezusowego, Ducha misyjnego. Interesujcie się misjami i misjonarzami. Módlcie się za misjonarzy i za misje. Módlcie się za kraje misyjne. Módlcie się o powołania misyjne wśród duchownych i świeckich. Wspomagajcie misjonarzy i misje duchowo i finansowo.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Chrzest

Chrzest
ks. Piotr Pawlukiewicz

Niniejsza książeczka, wchodząca w skład serii „Droga do Nieba”, to mały przewodnik i specyficzny elementarz. Autor dzieli się swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniem kapłańskim, ilustrując wybrane formuły katechizmowe przykładami z życia. Czyni to w formie prostej, przystępnej i barwnej, z myślą o najmłodszych czytelnikach. Książeczki z serii adresowane są do dzieci i młodzieży, ale można je polecić także rodzicom, jak również do wspólnej lektury rodzinnej.

Share.