Aby Duch Święty uczynił niechrześcijan gotowymi do dialogu i otworzył ich serca na światło Ewangelii.

W ciągu wieków różne bariery dzieliły chrześcijan i niechrześcijan. Często antagonizmy brały górę. Wyróżniamy trzy kategorie niechrześcijan: 1. wyznawców innych religii (szczególnie Żydów i mahometan), 2. pogan oraz 3. ateistów. Wśród wymienionych kategorii jest mnóstwo ludzi o sercu szlachetnym, o pokojowym i życzliwym nastawieniu do innych. Nie brakuje jednak wojujących i niechętnych, a nawet kierujących się nienawiścią lub fanatyzmem. Dlatego też dialog możliwy jest tylko w Duchu Świętym, który przez miłość i wszechmoc usuwa podziały i otwiera serca, a nawet pobudza je do dialogu i niesienia pomocy. Światłem dla wszystkich ludów i narodów jest Jezus Chrystus: Duch Święty otwiera serca na światło Ewangelii nawet takich niechrześcijan, którzy nigdy nie słyszeli imienia Jezusa lub są Jego nieprzejednanymi wrogami. Tym światłem olśniony został Szaweł w drodze do Damaszku: „Olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9,4). I stał się Apostołem Chrystusa.

Cały miesiąc marzec modlimy się na różańcu o Ducha Świętego, by otworzy! serca niechrześcijan na dialog i na światło Ewangelii.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Marzec 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Z Duchem Świętym w codzienności

Z Duchem Świętym w codzienności
ks. Witold M. Okrasa

Album dedykowany jest tym, którzy korzystając z Pisma Świętego i obrazów pragną głębiej poznawać oraz doświadczać bogactwa działania Ducha Świętego we własnym życiu. Duch Święty jest dla każdego i ma dla nas różnorakie dary, a przede wszystkim On sam jest Darem dla wierzących.

Share.