Aby w całym Kościele dostrzeżono konieczność głoszenia Chrystusowego orędzia ludom Azji.

Chrystus przyszedł na świat na kontynencie azjatyckim. Tam urodziła się i spędziła życie Maryja. W Azji Chrystus powołał Apostołów i zorganizował swój Kościół. Św. Jan Ewangelista był biskupem Efezu, a św. Paweł Apostołem Narodów. W Azji głosili Ewangelię, powoływali gminy chrześcijańskie i ustanawiali biskupów. Kościół Chrystusa w Azji należał do najbardziej dynamicznych, ze sławnymi patriarchatami w Jerozolimie, Antiochii, Aleksandrii i Konstantynopolu, oraz ze słynnymi szkołami teologicznymi i wielkimi świętymi – jak Polikarp, Ignacy, Cyprian i wielu innych. Chrześcijaństwo w Azji legło pod naporem wandalizmu i islamu. Dziś w pewnym sensie trzeba je głosić i szerzyć od nowa! Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą świata w Manili na Filipinach, przemawiając do zgromadzonych czterech milionów ludzi, wołał do młodzieży słowami Chrystusa: „Jak Ojciec Mnie postał, tak Ja was posyłam” (J 20, 21). Idźcie do ludów Azji! Głoście Chrystusa ludom azjatyckim! Posyłam was dzisiaj do Azji: Idźcie i głoście!

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Lipiec/Sierpień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozmowy Niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2006-2007 Tom 1

Rozmowy Niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2006-2007 Tom 1
ks. Tadeusz Guz

W formie sokratejskiego dialogu ksiądz profesor Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dyskutuje z Ojcami Redemptorystami, Słuchaczami Radia Maryja i z Telewidzami Telewizji Trwam w ramach Rozmów niedokończonych, poruszając nurtujące współczesny świat tematy.

UDOSTĘPNIJ