Browsing: Z życia Kościoła

„Chcę podkreślić, jak jest ważne, aby rodziny często zadawały sobie pytanie, czy żyją, wychodząc z miłości, dla miłości i w miłości. Oznacza to konkretnie dawanie siebie, przebaczanie sobie nawzajem, bycie cierpliwymi, uprzedzanie drugiego,…

Czasami spotykam osoby, które twierdzą, że papież Franciszek jest monotematyczny. Podkreślają, że w każdym wystąpieniu, na jakikolwiek temat, zawsze wszystko i tak sprowadza do pomocy biednym i potrzebującym, szczególnie imigrantom, a zaniedbuje inne…

W setną rocznicę objawień fatimskich papież Franciszek odwiedził Bazylikę Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, gdzie odprawił Mszę świętą, a także kanonizował Franciszka i Hiacyntę Marto. „Mamy Matkę” – powiedział Ojciec Święty na początku…

Sezon ogórkowy w pełni. Wielu z nas wyjechało odpoczywać w górach, nad mazurskimi jeziorami albo na chorwackich plażach. Pozostali też chętnie by wyjechali, ale wiadomo: praca, wiek lub obowiązki nie pozwalają. Poza tym…

„Cóż jest więc istotą tej Wieczerzy? To gesty łamania chleba, rozdzielania go swoim uczniom i podawania kielicha z winem wraz z towarzyszącymi im słowami w kontekście modlitwy, w którym są umieszczone: jest to…

Każdego roku na przełomie maja i czerwca telewizja przypomina widzom film Biała sukienka – „przypowieść na Boże Ciało”. Choć to film świecki, jest bardzo trafną i dowcipną analizą naszej religijności i kultury. Nie…

W roku setnej rocznicy objawień Ojciec Święty Franciszek pojedzie do Fatimy, by tam modlić się i uczcić Bogarodzicę. Wizyta została zaplanowana na 12-13 maja. To już czwarty papież, który odbędzie pielgrzymkę do Cova…

W tym szczególnym miesiącu nasza uwaga skierowana jest na Fatimę w Portugalii, gdzie dokładnie sto lat temu Maryja objawiła się trojgu dzieciom, Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, i przekazała im orędzie o modlitwie, nawróceniu…

Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary i nadziei. Wiary w Bożą miłość i dzieło zbawienia, nadziei na przyszłe i pełne zjednoczenie z Bogiem po śmierci. Ale – paradoksalnie – zmartwychwstania możemy doświadczyć również dzisiaj, już…

Wigilia Paschalna w noc zmartwychwstania to najważniejsza liturgia w ciągu całego roku. Słyszymy wtedy słowa Orędzia Paschalnego, że jest to ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama…

Każdego tygodnia media przynoszą informacje o działalności papieża Franciszka. W pewnych okresach jesteśmy wręcz bombardowani tytułami: Papież gani kardynałów, Papież przyjął kontrowersyjnego reżysera, Papież napisał list do chorej dziewczynki, Papież jest za albo…

„Płynąca [z opisu spotkania Chrystusa z kobietą cudzołożną] nauka rzuca światło na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, wskazując jednocześnie drogę, którą mamy podążać w przyszłości”. Tak pisze papież Franciszek w liście apostolskim Misericordia et…

Pamiętam, jak jeden z dziennikarzy rezydujących w Rzymie opowiadał o niezwykłej sytuacji podczas jednej z pierwszych audiencji papieża Franciszka na placu św. Piotra. Po zakończonej audiencji Papież pozdrawiał wiernych, przejeżdżając samochodem panoramicznym po…