Nad Wisłą, w położonym między Puławami a Dęblinem Gołębiu znajduje się najstarszy w Polsce Domek Loretański. Warto pokrótce przypomnieć historię jego pierwowzoru.

Znajdujący się obecnie w Loreto jest według tradycji relikwią domu Maryi – miejscem Zwiastowania i zamieszkiwania Świętej Rodziny, a także pierwszą świątynią, w której św. Piotr odprawiał nabożeństwa Pierwotnie w Nazarecie otoczony czcią i kultem, skąd został w 1291 r. przeniesiony do Dalmacji, a następnie (po jeszcze dwukrotnych przemieszczeniach) w dzisiejsze miejsce, w którym znajduje się od 1295 r. W XVI w. wokół domku została zbudowana wspaniała bazylika, a sam Święty Domek obudowano marmurem wg projektu Bramantego – jednego z najwybitniejszych ówczesnych architektów.

Kiedy przeszło sto lat później (w 1597 r.) powstawała w Gołębiu jego pierwsza w Polsce replika, kult Matki Bożej Loretańskiej był bardzo żywy. Istniały w Polsce kaplice pod Jej wezwaniem (np. przy kościele Najświętszej Maryi Panny w Krakowie), powszechnie odmawiano Litanię Loretańską. Inicjatorem budowy Domku Loretańskiego (wznoszonego równolegle z kościołem) był miejscowy proboszcz ks. Szymon Grzybowski. Trzeba nadmienić, że była to w tamtym rejonie jedna z najlepiej wyposażonych parafii, a jej proboszczowie pełnili wysokie funkcje sekretarzy i radców królewskich. Drugą osobą, a być może, że głównym fundatorem budowli był gorliwy katolik i wyznawca kultu Matki Bożej Loretańskiej, kanclerz wielki koronny – Jerzy Ossoliński. W 1633 r. w poselstwie do papieża Urbana VIII odbył pielgrzymkę do Świętego Domu pokonując pieszo wraz z dworem drogę z Ankony do Loreto. Jak stwierdzają biografowie Ossolińskiego, ślubował wystawić św. Józefowi kościół w Klimontowie, a Matce Bożej Domek Loretański w Gołębiu. O wyjątkowości tego Domku stanowi to, że jest wolno stojący – niczym nie obudowany, a także, że ma, należące ówcześnie do rzadkości, bogate zdobienie ścian zewnętrznych. Znajdowały się na nich (pierwotnie 10, a obecnie 6) terakotowe rzeźby starotestamentowych proroków, płaskorzeźby czterech ewangelistów, św. Piotra, św. Pawła, św. Józefa i św. Jana Chrzciciela oraz nad oknem zwiastowania – płaskorzeźby aniołów. We wnętrzu Domku, ozdobionym malowidłami z życia Najświętszej Maryi Parmy, znajduje się rzeźba Madonny z Dzieciątkiem. Przywieziona została ona najprawdopodobniej z Rzymu przez kanclerza Ossolińskiego.

Niestety, historia nie obchodziła się łaskawie z Domkiem Loretańskim i już podczas wojen szwedzkich był on uszkodzony. Działo się tak także w następnych wiekach. Dopiero współcześnie jest przywracany do dawnej świetności.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Styczeń 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Życie Maryjne

Życie Maryjne
o. Gabriel Jacquier

Ojciec Gabriel Jacquier ukazuje mistyczną rolę „Serca Maryi” jako „łona wiary”, w którym dojrzewamy do pełni Chrystusa. Autor opisuje drogę stawania się dzieckiem Maryi, by żyć w komunii z Głową Kościoła, „który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami” (Ef 1, 23)

UDOSTĘPNIJ