W chwili, gdy ten numer „Różańca” dotrze do naszych czytelników, Ojciec Święty Jan Paweł II przebywać będzie na letnim wypoczynku. W tym roku, jak zapowiedział jeszcze w kwietniu bp Piętro Broiło, ordynariusz Belluno-Feltre, Papież spędzi swój letni urlop w gościnnym domu diecezji Treviso, w Lorenzago di Cadore w Dolomitach (Wschodnie Alpy) oraz w Castel Gandolto.

Ulubione Alpy… Każdy pobyt Ojca Świętego jest przygotowywany bardzo starannie zarówno przez miejscowe władze świeckie i kościelne, jak również przez Watykan. Chodzi o stworzenie Ojcu Świętemu najlepszych warunków do wypoczynku, a zarazem zapewnienie mu bezpieczeństwa.

Na ogół Papież nie zatrzymuje się tu dłużej niż dwa tygodnie. Towarzyszą mu stale: osobisty kapelan ks. prał. Stanisław Dziwisz, osobisty lekarz i kilka sióstr zakonnych.

Swój pobyt w górach Papież wykorzystuje na długie wycieczki po zboczach i okolicach Dolomitów. Pobyt wypełnia modlitwa za Kościół i świat oraz lektura.

Jan Paweł II nie jest w tym czasie zupełnie odizolowany od świata. Otrzymuje codziennie informacje o tym, co ważnego dzieje się w Kościele, śledzi wydarzenia w świecie. Najprawdopodobniej ogląda programy informacyjne w telewizji i przegląda światową prasę.

Stało się już tradycją, że Ojciec Święty zawsze w niedzielę odmawia wspólnie z wiernymi – gdziekolwiek by się znajdował – modlitwę Anioł Pański. W czasie pobytu w Alpach również spotyka się z wiernymi na modlitwie Maryjnej. Najczęściej są to spotkania w Lorenzago di Cadore. W ubiegłych latach Ojciec Święty niedziele spędzał w pobliskich miejscowościach. Poświęcał figury, odwiedzał księży emerytów, przemawiał do skautów.

W przemówieniach nawiązywał do piękna przyrody, kontemplacji stworzenia, zachęcał do ochrony środowiska naturalnego. Lubi podkreślać, że piękno przyrody mówi o Bogu.

„Obcowanie z naturą, z jej pięknem i spokojem, przywraca nam siły i pogodę ducha. Kiedy jednak ogarniamy wzrokiem cuda stworzenia, powinniśmy zarazem wchodzić w samych siebie, w głąb serca, przenikać do wnętrza własnej osoby, gdzie możemy przebywać sam na sam z własnym sumieniem. Tam przemawia do nas Bóg, a dialog z Nim przywraca nam sens życia” – powiedział w jednym z przemówień przed trzema laty.

CASTEL GANDOLFO – MIASTO OTWARTE

Ogromnie odpowiedzialna funkcja i troska o Kościół sprawiają, że Ojciec Święty nie może na swój urlop poświęcić zbyt wiele czasu. Dlatego znaczną część wakacji spędza niedaleko Rzymu, w swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo.

W Castel Gandolfo czas płynie nieco wolniej niż w Watykanie. I choć odbywają się tu audiencje, to jest ich mniej.

Znane są natomiast spotkania Papieża z twórcami, przede wszystkim z artystami muzykami. Nie ma tygodnia, żeby na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo nie występowały światowej sławy zespoły, orkiestry, chóry. Dyrygowali tu najwybitniejsi dyrygenci i kompozytorzy, także z Polski. Ojciec Święty chętnie słucha dobrej muzyki.

W Castel Gandolfo jest czas na spacery, na lektury. Ale nie jest tajemnicą, że Papież, przebywając w Castel Gandolfo, dużo pracuje. Przygotowuje zarys swoich homilii wygłaszanych podczas zagranicznych pielgrzymek, śledzi bieżące sprawy Kościoła, przyjmuje systematycznie kardynałów odpowiedzialnych za poszczególne dykasterie Kuni Rzymskiej.

Najwięcej radości przy noszą mu jednak spotkania z wiernymi, którzy przybywają do letniej rezydencji papieskiej, aby spotkać się z Piotrem naszych czasów. Papież odpraw ia dla nkb .Msze święte, wygłasza okolicznościowe przemów ienia. Od początku pragnął, aby do Castel Gandolfo przyjeżdżało jak najwięcej pielgrzymów.

„Wszyscy wierni, którzy przybywają z innych krajów’, powinni czuć się tutaj jak u siebie w domu. Dlatego sądzę, że za pozwoleniem władz miejscowych pana burmistrza, będziemy mogli ogłosić Castel Gandolfo jako miasto otwarte’’ – powiedział Jan Paweł II.

PRZED OBJĘCIEM STOLICY ŚWIĘTEGO PIOTRA

Ojciec Święty jeszcze jako metropolita krakowski znany był z zamiłowania do sportu, wędrówek turystycznych, kajakow ania i jeżdżenia na nartach.

Najchętniej wypoczywał w górach (Gorce, Beskid Wyspowy, Bieszczady, Tatry Wysokie i Zachodnie, Dolina Chochołowska, Turbacz, Hala Lipowska, Leskowiec, Hala Gąsienicowa, Dolina Pięciu Staw ów) oraz nad jeziorami (Ostrowicko, Jeziorak. Rajgrodz- kie, Wierzchowo, Kręsko). Właśnie nad jeziorem Kręsko od 23 do 30 lipca 1978 r. spędził swój ostatni urlop w’ kraju przed wyjazdem na konklawe.

Nie można nie wspomnieć o wielu spływach kajakowych, w których czynnie uczestniczył (na Drawę, Czarną Wodę, Krutynię – Pisę, Czarną Hańczę, Kanał Augustowski, Kanał Elbląski, Ostródzki).

Już w 1954 r. otrzymał Odznakę Turystyki Pieszej.

Dzięki temu dośw iadczeniu, gdy Papież mówi o wypoczynku, ma na myśli nie tylko regenerację sił fizycznych. Ojciec Święty wie, że czynny odpoczynek połączony z kontemplacją dzieła stworzenia prowadzi do Boga.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Lipiec/Sierpień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Wody Wielkie Nie Zdołają Ugasić Miłości Słowa Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu + CD

Wody Wielkie Nie Zdołają Ugasić Miłości Słowa Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu + CD
św. Jan Paweł II

Wybór najistotniejszych tekstów Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu – od encykliki DIVES IN MISERICORDIA i fragmentu listu apostolskiego NOVO MILLENNIOINEUNTE, przez przemówienia w Łagiewnikach, podczas kanonizacji siostry Faustyny oraz w czasie ósmej pielgrzymki do Polski, aż do słów skierowanych do pielgrzymów w Rzymie. Tom kończy Testament, wielkie zawierzenie Jana Pawła II.

Share.