„Kościół żyje Eucharystią. Z niej czerpie duchowe energie do pełnienia swej misji. Ona daje mu siłę wzrostu, ona go jednoczy. Eucharystia jest sensem Kościoła” – powiedział 1 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Mszy świętej kończącej 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Po raz pierwszy odbywał się on w Polsce, w samym centrum Europy, która – jak podkreślił Papież – dla dobra całej ludzkości musi zachować lub odnaleźć swe chrześcijańskie korzenie.

Już na lotnisku we Wrocławiu Jan Paweł II wyraził nadzieję, że Kongres „przyczyni się skutecznie do poszerzenia przestrzeni życiowej dla Chrystusa w Najświętszym Sakramencie”. Kongres przebiegał pod hasłem Eucharystia i wolność; zgromadził duchowieństwo i wiernych ze wszystkich kontynentów. Rozpoczął się on w niedzielę 25 czerwca 1997 r. uroczystą Mszą świętą koncelebrowaną. Odprawiało ją blisko dwustu duchownych, a wśród nich szesnastu kardynałów i ponad sześćdziesięciu biskupów. Mszy świętej przewodniczył legat papieski kard. Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. W wygłoszonej homilii powiedział on, że Chrystus uobecnia się dzisiaj na wiele sposobów: w historii, w duszy każdego człowieka, w cierpiących braciach, ale najwspanialszym przejawem Jego obecności wśród ludzi jest właśnie obecność w Eucharystii.

Kongres przebiegał według szczegółowego programu. Każdy dzień, poświęcony innemu tematowi, rozpoczynał się Eucharystią, po której głoszone były wykłady i konferencje ascetyczne. W trzynastu kościołach odbywały się spotkania w grupach językowych, a w kilku świątyniach trwała nieustanna modlitwa – pielgrzymi, a także mieszkańcy Wrocławia adorowali Najświętszy Sakrament.

Szczególnymi wydarzeniami Kongresu była największa w dziejach tysiącletniego Wrocławia procesja Bożego Ciała, prowadzona przez kardynałów i biskupów ze wszystkich kontynentów, a także – już z udziałem Ojca Świętego – wielka modlitwa ekumeniczna w Hali Ludowej. Uczestnikom tego ostatniego wydarzenia (a byli wśród nich przedstawiciele wszystkich Kościołów chrześcijańskich), szczególnie zapadły w serca słowa Następcy Świętego Piotra: „W ciągu ostatnich lat zmniejszył się znacząco dystans oddzielający od siebie Kościoły i wspólnoty kościelne. Ale ciągle jest to dystans zbyt duży! Za duży! Nie tak chciał Chrystus!” Papież dodał, że nie można poprzestać na wzajemnej akceptacji.

Kongres zakończył się uroczystą Mszą świętą celebrowaną pod przewodnictwem Jana Pawia II. We wrocławskim wieczerniku uczestniczyło blisko ćwierć miliona wiernych, a także miliony telewidzów i słuchaczy radiowych, którzy duchowo włączali się we wspólną modlitwę i uwielbienie Boga obecnego w Eucharystii. Papieska homilia była wielkim dziękczynieniem Chrystusowi za dar wolności.

Udziałem w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym Ojciec Święty rozpoczął pielgrzymkę do Ojczyzny. „Każdy powrót do Polski to tak jak powrót pod znajomą strzechę rodzinnego domu, gdzie każdy najdrobniejszy przedmiot przypomina nam to, co sercu jest najbliższe i najdroższe” – powiedział na lotnisku we Wrocławiu Jan Paweł II.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wakacje 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu Modlitwy za kapłanów

Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu Modlitwy za kapłanów

„Kiedy zginam kolana przed tabernakulum, już nie sam modlę się; Bóg się modli ze mną i udoskonala modlitwę moją” – te słowa bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego wyrażają istotę tej książeczki, którą – nie tyle polecamy – ale bardziej zalecamy do indywidualnego adorowania Najświętszego Sakramentu. Tę niewielką książeczkę warto zawsze mieć przy sobie, by będąc w pobliżu kościoła, wejść do niego i odmówić przynajmniej jedną z podanych w niej modlitw.

Share.