Aby nakreślone przez Synod Afrykański linie działania odnowiły zapał ewangelizacyjny wspólnot chrześcijańskich w Afryce.

W czerwcu wierni na całym świecie modlą się za wspólnoty chrześcijańskie w Afryce, o nowy zapal ewangelizacyjny dla nich.

Ewangelia wpisuje się w kultury poszczególnych narodów i je odnawia. Odnowa Kościoła w Afryce opierać się winna na inkutturacji, czyli wprowadzaniu Ewangelii w oparciu o cale bogactwo kultury rodzimej. Tak więc inkulturacją Dobrej Nowiny na Czarnym Lądzie jest to wszystko, co utwierdza obecność Chrystusa w poszczególnych kulturach afrykańskich, w różnych językach, literaturze, śpiewach i tańcach, sposobie sprawowania Eucharystii, a także w codziennym życiu. Synod Afrykański nazwano Synodem zmartwychwstania i nadziei. Dokonuje się ono w duszach ludzkich – w tym wypadku wśród wszystkich ludów i narodów Czarnego Lądu. Jest to eksplozja wiary, nadziei i miłości; eksplozja ewangelizacji, podjętej przez hierarchię i laikat, przez ich wzajemną współpracę i wzajemne przenikanie.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Czerwiec 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Bóg albo nic. Rozmowa o wierze

Bóg albo nic Rozmowa o wierze
kard. Robert Sarah, Nicolas Diat

W trakcie tego wywiadu kardynał, który zasłynął ze swobody wypowiedzi, przedstawia swoje przemyślenia na temat Kościoła, papieży, Rzymu, współczesnego świata, Afryki, Zachodu, moralności, prawdy, zła i – nieustannie – Boga. Książka została przetłumaczona na ponad dwanaście języków i rozeszła się w wyjątkowo dużych nakładach.

Share.