Aby Światowy Dzień Chorego pomógł cierpiącym odkryć, że przez ofiarowanie swych cierpień Chrystusowi, podtrzymują działalność misyjną.

Światowy Dzień Chorego ustanowił papież Jan Paweł II, który wydał List Apostolski o zbawczej wartości cierpienia Salvifici doloris 11 lutego 1984 r. Jana Pawła II nazwano „Papieżem ludzi cierpiących”. Nic dziwnego: podczas każdej podróży misyjnej Jan Paweł II spotyka się z chorymi: pociesza ich, tuli do serca, błogosławi. Po zamachu na Placu Św. Piotra Papież stał się jeszcze bliższy ludziom cierpiącym. Ofiarowanie naszych cierpień Chrystusowi podtrzymuje działalność misyjną Kościoła. Istnieje głęboki związek między cierpieniem a zbawieniem świata. Szczera miłość do Chrystusa cierpiącego wypowiada się w cierpieniu za bliźnich, za nawrócenie grzeszników, za misjonarzy, za pogan.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Luty 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Wiosna Miłosierdzia

Wiosna Miłosierdzia
bp. Józef Zawitkowski

Mogę uprosić Boga, aby okazał mi swoje Miłosierdzie. Przecież za każdy grzech powinienem siedzieć w więzieniu. Bóg mnie zasłania swoim Miłosierdziem, ale w Roku Miłosierdzia mogę zyskać odpust, to znaczy darowanie kary za grzech. Każdy kapłan może mnie rozgrzeszyć z najcięższych grzechów, nawet z aborcji To i dla bezbożnych jest Miłosierdzie? Tak!

Share.