Aby kobieta chrześcijańska, za przykładem Maryi Panny, umiała podjąć i realizować sobie właściwą rolę w ewangelizacyjnej misji Kościoła.

Niewiasta chrześcijańska to ta, która wierzy w Chrystusa i żyje Jego Ewangelią. Naśladuje Maryję, która jako Służebnica Pańska w Nazarecie przyjęła Boży plan zbawienia. Słowo „Służebnica” rzuca światło na całe Jej posłannictwo, które jest służbą Chrystusowi, Kościołowi i światu. Synowi Bożemu daje ludzkie dało, by mógł się stać Człowiekiem. Karmi Go i wychowuje. Słucha Jego Ewangelii i wiernie zachowuje w swoim sercu. Idzie za Nim na Kalwarię, do końca stoi pod krzyżem, jednoczy Apostołów w Wieczerniku, wspiera ich w głoszeniu Ewangelii i w organizowaniu Kościoła – aż do chwili swego Wniebowzięcia Później z nieba jeszcze skuteczniej roztacza swą opiekę. Kobiety chrześcijańskie uformowane w szkole Chrystusa i Maryi, zapatrzone w Jej przykład pokory, cierpliwości, zaufania i rozmodlenia pełnią właściwą sobie „rolę służebną” w ewangelizacyjnej misji Kościoła.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Maj 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Kawa z niebem

Kawa z niebem
ks. Marek Chrzanowski FDP

Naszym najlepszym, najcierpliwszym i najmądrzejszym Przyjacielem jest Bóg – cóż więc przeszkadza nam umawiać się na kawę… z niebem? Przygotuj filiżankę aromatycznego napoju, weź do ręki książkę ks. Marka Chrzanowskiego… Zobaczysz, jak dobrze się słucha Pana, jak cierpliwym jest Rozmówcą, jak konkretnych rad może Ci udzielić. W każdej sprawie.

Share.