13 maja przypada piętnasta rocznica ocalenia życia Jana Pawia II, który tego dnia w 1981 r. padł ofiarą zamachu na placu św. Piotra.

Przyłączamy się do dziękczynienia za ocalone życie Ojca Świętego i razem z całym Kościołem chcemy błagać Boga o dalszą opiekę nad Papieżem. Jako Polacy czujemy się do tego zobowiązani w szczególny sposób, skoro Papież jest -jak sam powiedział – krwią z naszej krwi i sercem z naszych serc. Pamiętamy przecież słowa Ojca Świętego wypowiedziane w pierwszych dniach swego pontyfikatu: „Niegodny następca św. Piotra odczuwa ogromną potrzebę Waszej modlitwy, Waszego poświęcenia i o to najpokorniej prosi”.

Chcemy, aby majowy numer ..Różańca” był dla Czytelników zaproszeniem do jeszcze gorliwszego niesienia pomocy Ojcu Świętemu. Niech jednak nie kończy się ona na samej modlitwie dziękczynnej czy błagalnej, Papież oczekuje bowiem naszego chrześcijańskiego świadectwa, którego nieodzownym czynnikiem jest życie na co dzień zbawczym orędziem Ewangelii.

„Różaniec”, który z radością przekazujemy naszym Czytelnikom, powstał przy współpracy Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ks. Mirosława Drozdka SAC oraz Dyrektora Radia Maryja, o. Tadeusza Rydzyka CSsR.

Siostry Loretanki