Browsing: Miesięcznik Różaniec 6/2021

Pierwszą margaretkę otrzymałem, mając za sobą kilkanaście lat kapłaństwa. Wtedy zdawało mi się, że będąc w wirze duszpasterskiego działania, złapałem Pana Boga za nogi. Potem kolejna margaretka i następna. Przez lata uzbierało się…

„Jezus poleca, aby powtarzać ten gest, którym On ustanowił pamiątkę swojej Paschy. Za jej pośrednictwem ofiarował nam swoje Ciało i swoją Krew” – mówi papież Franciszek. Od Księgi Wyjścia przez List do Hebrajczyków…

W obliczu Serca Jezusa rodzi się pytanie fundamentalne naszego życia kapłańskiego: w jakim kierunku zorientowane jest moje serce? Jest to pytanie, które my kapłani powinniśmy sobie stawiać wiele razy: codziennie, co tydzień (…).…

W Polsce księży nigdy nie brakowało. Czy potrafimy docenić ich posługę? Dar Eucharystii, który także im zawdzięczamy? Kiedy św. Jan Maria Vianney przychodził do Ars, mówiono, że jego parafianie różnili się od zwierząt…

Kościół to nie „coś”, tylko „ktoś”. „Człowiekiem Kościoła” jesteś także ty. Kościół ma twarz: twoją i moją. Czasem stykamy się z określeniami: „ludzie Kościoła” czy „twarze Kościoła”, co w domyśle miałoby oznaczać kapłanów,…

Media często dziś przedstawiają Kościół tak, jakby było w nim 11 Judaszy i tylko 1 wierny Apostoł. Tymczasem należy zobaczyć wszystko we właściwej proporcji. Własnego kapłaństwa się lękam… I przed kapłaństwem w proch…

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski u schyłku życia wyznał z wiarą, że gdyby miał jeszcze raz wybierać, poszedłby ponownie drogą kapłańskiego powołania. W katedrze na warszawskiej Pradze „bije” serce błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego. Choć…

Co możemy zrobić, gdy ksiądz odchodzi z kapłaństwa? To pytanie dla niektórych z nas staje się dogłębnie osobiste. Nie ośmieliłbym się dawać zbyt prostych odpowiedzi, bo naraziłbym się na popadnięcie w absurd uproszczeń…

Odpowiadając na Twą prośbę, Matko, ruszam drogą tajemnic różańcowych, by rozważać ich treść, by lepiej poznawać Ciebie i Jezusa. Dziś podążam razem z uczniami na miejsce, w którym Jezus pragnie razem z nimi…

Rozmowa z ks. Krzysztofem Winklerem kapłanem archidiecezji katowickiej, dekanalnym ojcem duchownym kapłanów w Wodzisławiu Śląskim. Modlitwa różańcowa jest bardzo bliska Księdzu. Wiąże się to z posługą kapłańską czy też sięga czasów wcześniejszych? Dziś…

Dziwi nas, że w objawieniach Matki Bożej tak mało jest słów do kapłanów. Jednocześnie w Gietrzwałdzie Maryja z niektórymi pytaniami odsyłała dziewczynki wprost do ich proboszcza… Warto zastanowić się nad Bożą pedagogiką w…

Oczy każdej mamy są niezwykłe! Potrafią spojrzeć na dziecko z taką czułością i tak przenikliwie, że dostrzegą to, co innym umyka. My także jako wspólnota wierzących doświadczamy macierzyńskiego spojrzenia i możemy się go…

Serce Jezusa jest ciche i pokorne. W tym samym rytmie bije serce Jego Matki. A ludzkie serca? Czy wciąż ulegają pokusie pychy? Wierzącym 13 maja 1917 r. kojarzy się z pierwszym objawieniem Matki…

Piękne jest to, że prawdy o Niepokalanym Sercu Maryi nie musimy szukać w kronikach czy w książkach. Podało nam ją samo niebo. Dziś możemy czcić Maryję podczas pierwszobotnich nabożeństw. Krzątająca się po podwórzu…

Siłą Kościoła zawsze była jedność. Nie byli jej w stanie skruszyć promotorzy trzech zbrodniczych totalitaryzmów: rewolucji francuskiej, komunizmu i nazizmu. Kościół prześladowany wzmacniał się, oczyszczał, nabierał mocy. Konieczne zatem były inne działania. Niedawno…

Droga moja Siostro i Przyjaciółko, a więc znów jestem w domu na moim ukochanym Fourviere, z którego roztacza się tak cudowny widok na cały Lyon. O, jakże jest dobrze wspinać się na własnych…

Gdy po zmartwychwstaniu nasz Zbawiciel wstąpił na niebiosa i zasiadł po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, otworzył dla nas zatrzaśnięte niegdyś wrota raju. W szóstym zdaniu Składu apostolskiego, które teraz rozważamy, wszystko jakby wraca…

Nie ma ofiary ponad Ofiarę Chrystusa, a Msza Święta jest szkołą dawania siebie. Tylko Bóg wie, ile i czego każdy z nas może ofiarować Bogu Tójjedynemu i bliźniemu. Wschodnie wybrzeże Madagaskaru. 29 grudnia…

Czy zdarzają się Księdzu w kancelarii niemiłe spotkania? Jak sobie Ksiądz z nimi radzi? Przed dyżurem piję kawę i staram się zacząć pracę w dobrym nastroju. Może to brzmieć trywialnie albo infantylnie, ale…

Połów bez Jezusa to puste sieci. Dlatego do „specjalistów od rybołówstwa” Mistrz mówi: „Wypłyń na głębię”. Od 2003 r. na antenie Radia Maryja jest emitowana audycja „Duc in Altum!”. Jej twórcą i prowadzącym…

Coraz częściej słyszymy o kryzysie Kościoła. Widzimy także skutki tego kryzysu. Wiara wśród katolików słabnie, tradycja zamiera. Kryzys w Kościele zawsze jest pewną formą kryzysu wiary. Kościoła oczywiście nie da się pokonać i…

Każdy z nas ma swój Pawłowy „oścień”, wszyscy grzeszymy i popełniamy błędy, nawet papież się przecież spowiada. A ksiądz…? Dlaczego tak trudno nam przyjąć słabość kapłana? Ojciec Święty każdego miesiąca zaprasza wszystkich wierzących…

1 CZERWCAWtorek Tb 2, 9-14; Ps 112; Mk 12, 13-17 „Czemu wystawiacie Mnie na próbę?”.Ostre słowa Jezusa są odpowiedzią na komplementy faryzeuszy i herodian. Oni zrozumieli, że nie pokonają Nazarejczyka oskarżeniami, plotkami czy…

Kapłan na misjach bardzo silnie doświadcza tego, że w godzinę sakramentu święceń został przez Boga szczególnie obdarowany. Tak naprawdę na misje wyrusza się z dłońmi gotowymi do pracy, namaszczonymi i oddanymi Chrystusowi. Wypełnianie…

13 kwietnia 2021 r. przez łącza internetowe odbyła się XVIII Konferencja Moderatorów Żywego Różańca pod hasłem „Maryja, Matka nadziei”. Wzięło w niej udział 26 osób. Niektórzy moderatorzy łączyli się duchowo. Spotkanie rozpoczął od…

Pieśń: Twemu Sercu cześć składamy…Zapalający świecę: Światło Chrystusa.Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.Słowo moderatora krajowego: Wychwalać nieustannie Ileż razy słowa wypowiadane przez kapłana w homilii czy mszalne czytania wydawały się nam niezrozumiałe, trudne czy…