Patryk Peyton, założyciel Krucjaty Różańca Rodzinnego, uczył: „Wierzymy, że jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego. Z ciałem i duszą będziemy żyć na wieki w szczęściu wiecznym w niebie. Taka jest nasza wiara. Takie jest nasze zwycięstwo. To jest siła, która pcha nas naprzód. Wierzymy, że Maryja, i Matka Zbawiciela, jest już w niebie duszą i ciałem. Kiedy idziemy w naszej pielgrzymce, tak często zmęczeni i utrudzeni, umacnia nas i zachęca do dalszego wysiłku fakt że Maryja już tam dotarła. Ona jest naszą Gwiazdą zaranną. Nie wolno nam zapomnieć, że tam, gdzie jest dziś Ona, tam kiedyś będziemy również my. Idą: dzień po dniu tą samą drogą, którą Ona szła, czerpmy siłę i odwagę ze świadomości, że tam, dokąd zdążamy, jest już Maryją nasza Matka i nasza Siostra”.

Ojciec Peyton cieszy się już szczęściem w niebie; my do niego zdążamy. Dlatego nasze codzienne drogi wyznacza perspektywa ukazana przez ostatnie chwalebne tajemnice Różańca

Życzymy Czytelnikom „Różańca”, aby czas urlopów i wakacji był okazją do pogłębionej refleksji o miłości Boga, objawionej w pięknie stworzenia Na wszystkich drogach niech towarzyszy nam Maryja ucząc zjednoczenia z Bogiem i ukazując prawdziwy sens życia którego spełnienia oczekujemy w niebie.

Siostry Loretanki