Czy Radio, które zostało oddane Maryi, może nie stać u boku Tego, który zawierzył Jej bez reszty swoim „Totus Tirus”? Czy rozgłośnia, która jest katolicka, może nie wsłuchiwać się w głos dobiegający z Watykanu?

Radio Maryja od początku zachowuje ścisłą więź z papieżem Janem Pawłem II. Czyni to na wiele sposobów.

GŁOS OJCA ŚWIĘTEGO W RADIU

W każdą niedzielę Radio Maryja transmituje południową modlitwę maryjną Anioł Pański. Dzięki temu Polacy mogą wspólnie z Ojcem Świętym wielbić Boga za dar Wcielenia, mogą też wysłuchać papieskiego rozważania. W pierwsze soboty miesiąca słuchacze włączają się w odmawiany przez Jana Pawła II Różaniec. Warto też przypomnieć, że w czwartki o. Konrad Hejmo, dominikanin, opiekun polskich pielgrzymów w Wiecznym Mieście, nadaje z Rzymu swoją radiową korespondencję, przybliżającą życie, działalność i nauczanie Ojca Świętego. Inną formą udostępniania Papieżowi fal rozgłośni jest lektura ukazujących się encyklik, adhortacji i listów Jana Pawia II. Ich treści starają się przybliżać radiosłuchaczom zapraszani do studia wybitni specjaliści.

PIELGRZYMKI DO RZYMU

Bywają takie okazje, kiedy łączność z Ojcem Świętym jest już nie tylko duchowa, ale i fizyczna. Dają ku temu sposobność coroczne spotkania z Janem Pawiem II na Watykanie, kiedy kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy, członków Rodziny Radia Maryja, udaje się z pielgrzymką do Rzymu, by dać świadectwo swojej łączności z Ojcem Świętym. Wielka rzesza słuchaczy pielgrzymowała do Ojca Świętego już trzykrotnie.

WYDANA KSIĄŻKA

W ubiegłym roku staraniem Radia Maryja ukazała się książka Dziękujemy Ci, Ojcze Święty. W ten sposób w pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich Papieża Radio podziękowało Ojcu Świętemu za jego posługę, za słowo pasterskie, za świadectwo życia, za troskę o Ojczyznę. Książka zawiera wspomnienia słuchaczy ze swych osobistych spotkań z Ojcem Świętym: tych najnowszych (np. ze Skoczowa czy z pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Watykanu) i tych mających miejsce przed ponad pięćdziesięciu laty (np. ze spotkań z młodym Karolem Wojtyłą z lat okupacji).

PRZYGOTOWANIA DO PRZYJAZDU PAPIEŻA

Przygotowania do kolejnej, piątej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski trwają w Radiu Maryja już od wielu miesięcy. „W programie Radia Maryja rozlega się już wielkie wołanie o… głębokie i serdeczne przygotowanie nas wszystkich do wizyty Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie” – mówił bp Bohdan Bejze, odczytują: treść apelu 14 lipca 1996 r. podczas IV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Wśród różnych inicjatyw i zachęty do modlitwy Radio Maryja w ramach przygotowania narodu na przyjazd Ojca Świętego do Polski nadaje fragmenty przemówień Papieża z jego dotychczasowych pielgrzymek do Ojczyzny.

TRANSMISJE Z OCZEKIWANEJ PIELGRZYMKI

Radio Maryja przygotowuje się do transmisji całego pobytu Ojca Świętego w Polsce. Wprawdzie Program I Polskiego Radia planuje przekazywać najważniejsze wydarzenia ze szlaku papieskiego, jednak Radio Maryja ma zamiar umożliwić słuchaczom uczestnictwo we wszystkich spotkaniach Jana Pawła II. Dzięki temu będziemy mogli na przykład modlić się z Papieżem podczas konsekracji sanktuarium Mafia Bożej Fatimskiej w Zakopanem (którego duchowość jest tak bliska wszystkim słuchaczom Radia Maryja), a także uczestniczyć we Mszy świętej sprawowanej w niewielkiej krypcie św. Leonarda na Wawelu. To tu przed pięćdziesięciu laty ks. Karol Wojtyła odprawił swą Mszę świętą prymicyjną. Z pewnością Radio Maryja towarzyszyć też będzie Papieżowi w krakowskich Łagiewnikach podczas nawiedzenia relikwii bł. s. Faustyny Kowalskiej, apostołki Miłosierdzia Bożego.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Maj 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Święty Jan Paweł II o Polsce do Polaków

Święty Jan Paweł II o Polsce do Polaków
Zbigniew Stojanowski – Han

Książka ta jest niezwykłym świadectwem umiłowania przez św. Jana Pawła II swojej Ojczyzny. Ukazuje go jako jego wielkiego nauczyciela patriotyzmu. Jest zaproszeniem do zastanowienia się nad swoim odniesieniem do ziemi ojczystej, do jej aktualnych spraw, do jej historii, kultury, do ludzi zamieszkujących tę ziemię. Zachęcając do lektury, życzę, aby karty tej książki stały się podręcznikiem patriotyzmu bardzo użytecznym dla duszpasterzy, nauczycieli i rodziców, dla każdego kto kocha Polskę.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.