Rozpoczynamy cykl pogadanek wielkiego czciciela Matki Bożej Fatimskiej i przyjaciela dzieci, ojca Roberta. Ponieważ w tym miesiącu wspominamy św. Józefa, ojciec Robert będzie rozmawiał z wami o tym, jak Bóg wybrał św. Józefa na oblubieńca Maryi. (ks. Mirosław Drozdek SAC)

Dziś porozmawiamy o tym, jak Bóg Ojciec wybrał towarzysza i opiekuna dla Maryi, która miała zostać Matką Bożą. Cóż za wspaniały musiał to być człowiek! Wiecie, kto nim był? To św. Józef Miał on zostać oblubieńcem Maryi i dziewiczym ojcem Jezusa. Czy wiecie, kogo św. Józef miał zastępować, tu na ziemi, Jezusowi? Miał zająć miejsce Boga Ojca. Jakim dobrym i świętym człowiekiem musiał być św. Józef…

Bóg wybrał Maryję, aby stała się Matką Syna Bożego. Czy wiecie, w jaki sposób Archanioł Gabriel zwrócił się do Maryi, kiedy przed Nią stanął? Powiedział: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski”. I dodał: „Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. To przecież słowa modlitwy, którą znamy! To „Zdrowaś Maryjo”, modlitwa, którą odmawiamy, kiedy modlimy się na różańcu. Kiedy mówimy te słowa, przypominamy sobie również inne wydarzenie. Wspominamy, jak Maryja, zaraz po rozmowie z Archaniołem Gabrielem, poszła do swej krewnej Elżbiety. Gdy Maryja zbliżyła się do jej domu, co powiedziała Elżbieta? Duch Święty oświecił jej umysł i Elżbieta rzekła: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twego łona!”. Również te słowa odmawiamy w modlitwie „Zdrowaś Maryjo”.

A co Maryja odpowiedziała Elżbiecie? Bo również Maryja coś ważnego powiedziała. Rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy… Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię”. Dzieci, spójrzcie, jaka piękna jest Maryja. Bóg uczynił Maryję piękniejszą, bardziej napełnioną łaską niż wszystkich aniołów i świętych razem wziętych. Jaki wielki musiał być więc Jej oblubieniec, który miał zastępować Dzieciątku Jezus Boga Ojca!

Czy wiecie, że Łucja, jedna z trojga małych pastuszków z Fatimy, wciąż jeszcze żyje? Kiedy odprawiałem w Portugalii, w jej klasztorze, Mszę świętą, przyszedł do Łucji pewien artysta, który chciał wyrzeźbić bardzo piękną figurę Niepokalanego Serca Maryi. Chciał wiedzieć, jak wyglądało Jej serce, jak wyglądała Jej szata, jak wyglądały Jej twarz i ręce. Łucja odpowiedziała: „Wszystko było światłem. Jej serce było czerwonym światłem, ubranie było białym światłem, rąbek wokół Jej szaty był złotym światłem. Jej twarz i ręce miały kolor skóry, ale byty światłem. Jedyną rzeczą, która nie była światłem, to cierniowa korona wokół Niepokalanego Serca. Ona nie była ze światła, wyglądała jak wypalone ciernie. Dlaczego? Ponieważ te ciernie oznaczają nasze grzechy. Łucja powiedziała: „Maryja, która jest cała ze światła, jest tak piękna, że niezależnie od tego, jak piękna będzie wyrzeźbiona figura, nigdy nie będzie tak piękna, jak Maryja”.

Bóg wybrał Maryję na Matkę swego Syna, wybrał również Józefo, aby zajął Jego miejsce jako ojciec Jezusa Chrystusa na ziemi. Maryja była wolna co do wyboru św. Józefo na swego oblubieńca. Bóg wybrał Józefo, ale również Maryja w sposób wolny wybrała Józefa. Tak więc Bóg sprawił, że Maryja i Józef spotkali się i pokochali tak gorąco, tak święcie, a ich miłość była tak czysta i mocna, że nic nie mogło jej zniszczyć!

Czy wiecie, że każdy ojciec na ziemi reprezentuje w jakimś sensie Boga Ojca? Ale w przypadku Jezusa Bóg Ojciec był jego prawdziwym, odwiecznym Ojcem, ponieważ Jezus był Drugą Osobą Trójcy Świętej.

Na pewno już wiecie, że Bóg Ojciec stworzył świat z niczego. Św. Józef również „stwarzał” rzeczy. Był cieślą i robił różne rzeczy z drewna. Jak Bóg Ojciec jest Stwórcą, tak również św. Józef był w jakimś sensie „stwórcą” – robił rzeczy, jakie potrafi zrobić cieśla, np. krzesła i stoły, domy.

Św. Józef bardzo kochał Maryję. Dlatego, kochane dzieci, powinniście dobrze poznać św. Józefo. Mam nadzieję, że nauczycie się wiele o nim, kiedy będziecie rozmyślali o tym wszystkim odmawiając Różaniec.

W rozmowie z rodzicami spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Dlaczego Maryja jest ważniejsza od wszystkich innych świętych?
  • Kto postarał się o to, aby Maryja spotkała w swym życiu św. Józefa?
  • Kogo zastępował św. Józef Dzieciątku Jezus?

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Marzec 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Przyjaciele Boga

Przyjaciele Boga
ks. Janusz Stańczuk

Zapraszam na krótką podróż po historii przyjaźni. Dowiemy się z tej książki, w jaki sposób można zostać przyjacielem Pana Boga. A być nim to znaczy mieć klucze do wszystkich wspaniałych przygód i do wszystkich bogatych pałaców, które Bóg przygotował dla swoich przyjaciół. A zatem do dzieła!

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.