Tym razem ojciec Robert zamierza porozmawiać z wami o kochającym Bogu Ojcu, który stworzył piękny, dobry świat. Wyjaśni też wam, w jaki sposób pojawiło się na świecie zło i jak Bóg – przez zesłanie na ziemię swojego Syna – zechciał raz jeszcze otworzyć dla nas bramy nieba.

Czy wiecie, że Bóg jest Stwórcą? Cały świat został stworzony przez Boga. Na początku Bóg stworzył aniołów – i stworzył ich z niczego. Czy wiecie, że aniołowie nie mają ciała, jak my? Aniołowie są czystymi duchami. Ponieważ nie mają ciała, więc nie możemy ich widzieć. Są duchami, które, tak jak my, potrafią poznawać i kochać, które, jak my, mają rozum i wolną wolę.

Kiedy Bóg stworzył aniołów, dał im się poznać i pokochać. I poddał ich bardzo ważnej próbie. Zapowiedział im, że jeśli przejdą zwycięsko przez wyznaczoną próbę, zabierze ich do nieba, gdzie będą mogli cieszyć się Nim na wieki. Dał im jeszcze łaskę uświęcającą, aby pomóc im wybrać to, co dla nich dobre. Ale niektórzy aniołowie powiedzieli do Boga: „Nie będziemy Ci służyć!” Okazali się źli i odwrócili się od Boga – stali się diabłami. Już wiecie, skąd wzięły się diabły. Diabły to upadłe anioły. Zostały stworzone przez Boga jako dobre anioły, stały się jednak złe na skutek popełnionego przez siebie grzechu.

W taki oto sposób dobrzy, święci aniołowie zostali stworzeni przez Boga. Bóg stworzył aniołów, stworzył też twojego anioła Stróża.

Bóg stworzył nie tylko aniołów. Stworzył ziemię i wszystko to, co jest na niej. Stworzył zwierzęta, drzewa, kwiaty, wodę oraz świecące słońce, by dawało nam światło i ciepło. Stworzył też piękny księżyc i gwiazdy na niebie, które często możemy widzieć nocą. Wszystko zostało stworzone pizez Boga, któiy stworzył je jako dobre. Bóg jest bowiem dobry i kocha wszystko, co uczynił – nic, co uczynił Stwórca, nie jest złe.

Bóg chce dzielić się ze światem swoją dobrocią. Wiecie, że jeśli chłopiec czy dziewczynka jest dobra, nie jest samolubem, dzieli się z innymi tym, co ma. Bóg nasz kochający Ojciec, będąc dobrym, dzieli się swoją dobrocią. Dlatego Bóg stworzył aniołów. Dlatego stworzył ziemię. Dlatego pewnego dnia powiedział: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo”.

Pierwszymi ludźmi, których stworzył Bóg, byli Adam i Ewa. Adam i Ewa to nasi prarodzice. Kiedy Bóg ich stworzył, ich dusze były bardzo piękne. Żyli na ziemi, w Raju. Byli tam szczęśliwi, a Bóg dał im przykazanie: „Możecie jeść z każdego drzewa, ale nie jedzcie z drzewa, które rośnie w środku ogrodu”. Z pewnością znacie tę historię. Wiecie, że również ludzie zostali poddani próbie. Słyszeliście już o tym, że diabeł w postaci węża skusił Ewę, aby zjadła zakazany owoc. Ludzie mieli być posłuszni Bogu, a stali się nieposłuszni i zgrzeszyli. Dusze Adama i Ewy straciły piękno łaski. Popełnili oni pierwszy grzech, który nazywamy grzechem pie- rowrodnym.

Dzieci, każde z nas, wy i ja, każde dziecko, które przychodzi na świat, ma w sobie grzech pierworodny. Grzech Adama i Ewy, grzech, który dziedziczymy od naszych pierwszych rodziców, daje początek wielu następnym grzechom.

Kiedy pierwsi rodzice zgrzeszyli, zamknęły się dla nich bramy nieba. Ludzie nie mogli pójść do nieba! Jak mogą tam pójść, skoro popełnili grzech? Ale Bóg jest kochającym Ojcem. Kocha nas tak bardzo, że postanowił:, „Nie zostawię was samych. Któregoś dnia poślę do was Zbawiciela, który otworzy dla was bramy nieba.”

Zbawiciel przyszedł przez Maryję, która miała zdeptać głowę węża – do dziś kuszącego nas do grzechu. Widzicie, nasz kochający Ojciec tak bardzo kocha ludzi, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, chciał dać nam możliwość zbawienia, dlatego obiecał, że kiedyś przyjdzie Niewiasta, która porodzi Dziecię, a przez to Dziecię zostanie zmiażdżona głowa węża. Wiemy, że tą Niewiastą jest Maryja, wiemy, że Dziecięciem jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Widzicie, jak bardzo Bóg nas umiłował? Dał nam Maryję i Jezusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam bramy nieba.

W rozmowie z rodzicami spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Co to znaczy, że Pan Bóg jest Stwórcą?
  • Bóg stworzył wszystko dobre; jak więc powstały diabły?
  • Czy Adam i Ewa przeszli zwycięsko przez próbę, jaką wyznaczył im Bóg. Jakie byty konsekwencje ich czynu?
  • Kogo obiecał dać nam Bóg, aby ponownie zostało otwarte dla nas niebo?

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wrzesień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Przyjaciele Boga

Przyjaciele Boga
ks. Janusz Stańczuk

Zapraszam na krótką podróż po historii przyjaźni. Dowiemy się z tej książki, w jaki sposób można zostać przyjacielem Pana Boga. A być nim to znaczy mieć klucze do wszystkich wspaniałych przygód i do wszystkich bogatych pałaców, które Bóg przygotował dla swoich przyjaciół. A zatem do dzieła!

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.