Kochane dzieci! Dziś Ojciec Robert będzie rozmawiał z Kasią i Krzysiem o skuteczności modlitw zanoszonych na różańcu. Zapamiętajcie: kiedy bierzecie do ręki różaniec, Matka Boża modli się razem z wami i pomaga dobrze przedstawić Bogu wasze prośby.

– Witajcie, moi mali przyjaciele – odezwał się Ojciec Robert. Spamiętacie, o czym rozmawialiśmy ostatnim razem?

-O tym, jak Różaniec pomógł w zwycięstwie nad Turkami – powiedziała Kasia, a Krzyś szybko dopowiedział: – Do zwycięstwa w bitwie pod Lepanto i pod Wiedniem.

– Tak, to były wielkie zwycięstwa. Maryja odniosła je wiele, wiele lat temu. Widziała, że jest zagrożony Kościół Jej Syna i dlatego na prośbę papieża dwa razy dokonała wielkiego cudu. Armia ludzi odmawiających Różaniec zwyciężyła tych, którzy chcieli zniszczyć wiarę chrześcijańską.

– Proszę Ojca – odezwała się Kasia.

– Czy to znaczy, że jeśli chcemy się modlić na różańcu, to musimy mieć jakieś bardzo ważne intencje? Bo inaczej Matka Boża nas nie wysłucha?

– O nie. Niekoniecznie. – Ojciec Robert uśmiechnął się do siebie. Sam dobrze pamiętał różne cuda, jakich Różaniec dokonał w jego żyda – Dla Matki Bożej nie ma spraw nieważnych. Możecie być pewne, że Maryja zawsze wysłuchuje modlitw zanoszonych do Niej na różańcu i że pomaga ludziom w sprawach nie tylko wielkich, ale i małych. Nie znaczy to, że wysłucha każdej modlitwy, bo przecież ktoś może się modlić o coś złego. Na przykład może chcieć wojny, albo chce, żeby ktoś zachorował i umarł.

– Takiej modlitwy Matka Boża na pewno nie wysłucha – stwierdził z przekonaniem Krzyś.

– Ale – ciągnął dalej Ojciec Robert – jeśli ktoś modli się o dobrą rzecz dla siebie lub innych, Maryja na pewno go wysłucha. Nie znaczy to, że nie wysłucha złych modlitw. Owszem, wysłucha, ale inaczej niż ludzie się tego spodziewają. Można by powiedzieć, że Matka Najświętsza oczyszcza nasze modlitwy ze złych intencji i niewłaściwych próśb i błaga Boga o takie wysłuchanie naszych modlitw, żebyśmy otrzymali to, co dla nas naprawdę dobre…

– To dlatego czasem modlitwa wydaje się nie wysłuchana – zastanowił się Krzyś i po chwili dodał: – A przecież kiedy małe dziecko chce włożyć palce w gniazdko z prądem, to mama mu nie pozwoli. Dla jego dobra! Tak samo jest ze złymi prośbami ludzi, prawda?

– Właśnie tak. Czy może więc dziwić, że wszyscy święci bardzo kochali Różaniec? Byli pewni, że dzięki niemu otrzymują zawsze to, co najlepsze.

– A dlaczego właśnie Różaniec jest taką skuteczną modlitwą? Dlaczego on, a nie co innego jest bronią w walce ze złem?

– Bo widzisz, Kasiu, Różaniec jest ulubioną modlitwą Maryi. Pozwólcie, że dam tego przykład. Na wiele lat przed objawieniem się dzieciom fatimskim, Matka Boża objawiła się św. Bernadecie w Lourdes, we Francji. Św. Bernadeta tak to wspomina: „Kiedy ta piękna Pani ukazała się w grocie, wyciągnęłam różaniec z kieszeni i uklękłam. Pani skinęła głową i wzięła do rąk paciorki różańca, który miała przewieszony na ramieniu”. Bernadeta mówiła, że kiedy odmawiała „Zdrowaś Maryjo”, Matka Boża przesuwała paciorki różańca, ale nic nie mówiła. Nie mówiła razem z Bernadetą słów „Zdrowaś Maryjo”. Ale na zakończenie każdej dziesiątki, kiedy Bernadeta mówiła „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”, wtedy Maryja dołączała się do niej.

Widzicie, Różaniec był w centrum tego spotkania małej dziewczynki, Bernadety, i Maryi, Matki Bożej. Maryja nie powiedziała nawet jednego słowa do Bernadety, tylko kiwnęła głową. To skinięcie głową oznaczało zadowolenie Maryi, że dziecko chce odmawiać Różaniec. I Pani z nieba dołączyła się do jej modlitwy, i przesuwała paciorki różańca. To piękniejsze niż jakiekolwiek dowal Matka Boża dała nam do zrozumienia, że jest z nami, ilekroć odmawiamy Różaniec, że modli się razem z nami.

Ale o tym porozmawiamy przy następnym spotkaniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

– Na wieki wieków. Amen – odpowiedziały dzieci.

W rozmowie z rodzicami spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

  • W jakich intencjach możemy się modlić na różańcu?
  • Czy nasza modlitwa jest zawsze wysłuchiwana?
  • Co robi Matka Najświętsza, aby nasze prośby podobały się Bogu?
  • Spróbuj opisać, w jaki sposób Maryja odmawiała Różaniec ze św. Bernadetą.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Listopad 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Mała Dziewczynka Miriam

Mała Dziewczynka Miriam
Agnieszka Przybylska

To jest książeczka o dziewczynce, która urodziła się ponad dwa tysiące lat temu, a którą Pan Bóg wybrał na najważniejszą kobietę, czy – jak dawniej mawiano – niewiastę, na świecie. Bóg nawet posłał do Niej swego Wysłańca, by Jej zwiastował, że zostanie Mamą Syna Bożego, o czym opowiada Pismo Święte. Wielu ludzi dziś nazywa Ją imieniem Maryja, ale wtedy mówiono o Niej Miriam i tak będziemy o Niej mówić w tej książeczce.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.