W kwietniu przeżywamy największe Święto. Wspominamy w nim mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Dlaczego to święto trwa kilka dni i dlaczego jest takie ważne? O tym dowiecie się z poniższej pogadanki, (ks. Mirosław Drozdek SAC)

Kochane dzieci, Jezus tak bardzo umiłował ludzi, że postanowił umrzeć za nas. Chciał w ten sposób uwolnić nas od grzechu pierworodnego, obdarzyć swoją łaską i otworzyć niebo.

Na pewno wiecie, że w dzień przed swoją śmiercią, w Wielki Czwartek, Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę z Apostołami. To była pierwsza Msza święta. Jezus usiadł do stołu, wziął chleb oraz kielich z winem i powiedział: „To jest Ciało moje, to jest Krew moja. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Dał Apostołom, pierwszym kapłanom, władzę przemieniania chleba i wina w Jego Ciało i Krew. Jezus pozostawił nam siebie w Komunii świętej. Kiedy kapłan wypowiada słowa Jezusa, chleb i wino stają się Ciałem i Krwią naszego Zbawiciela

Jezus jest zawsze z nami w Najświętszym Sakramencie, w tabernakulum. Możemy przyjmować Go w Komunii świętej. Jak bardzo Jezus nas kocha! Dzieci, ilekroć godnie przyjmujemy Komunię świętą, w naszych duszach rośnie łaska Boża, a my coraz bardziej podobamy się Bogu. Dzięki przyjmowanej Komunii świętej tu, na ziemi, będziemy kiedyś mieszkać razem z Jezusem i Matką Najświętszą w niebie.

Następnego dnia, w Wielki Piątek, Jezus umarł na krzyżu. Umarł po to, abyśmy mogli mieć udział w Jego Boskim życia Nazywamy je łaską uświęcającą. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyża Zobaczcie, jak bardzo nas umiłował.

Nasi pierwsi rodzice, których imiona na pewno znacie – Adam i Ewa – zostali umieszczeni przez Boga w rajskim ogrodzie Pamiętacie, że nie wolno im było jeść tylko z jednego drzewa, z drzewa poznania dobra i zła. Ale Adam i Ewa byli nieposłuszni Bogu i utracili piękno łaski uświęcającej w swoich duszach. Kiedy pierwsi rodzice zgrzeszyli, bramy nieba zostały zamknięte. Szatan zdobył w jakimś sensie władzę nad ludźmi. Każde dziecko przychodzące na świat ma w sobie grzech pierworodny pierwszych rodziców.

Dlatego Jezus umarł na krzyżu. Chciał nas odkupić, wyzwolić z grzechu i obdarzyć łaską. Jezus umarł, aby otworzyć przed nami bramy nieba.

Czy wiecie kiedy po raz pierwszy otrzymaliście tę łaskę? Otrzymaliście ją w czasie chrztu. Rodzice przynieśli was do kościoła, a kapłan udzielił wam tego wielkiego sakramentu. O, jak szczęśliwy był tego dnia wasz Anioł Stróż! Grzech pierworodny został usunięty. Łaska, światłość Jezusa, zamieszkała w waszych duszach i zaczęliście uczestniczyć w życiu samego Boga.

Pamiętacie, co Jezus powiedział na temat chrztu? Polecił Apostołom iść na cały świat i udzielać chrztu wszystkim narodom, wszystkim ludziom. To bardzo ważne. Dobrze, że zostaliście ochrzczeni.

Chrzest ma moc obmycia z grzechu i obdarza łaską wasze dusze. Skąd się bierze ta moc? Płynie ona ze śmierci Jezusa na krzyżu. Przez swoją śmierć na krzyżu Jezus wyjednał nam odpuszczenie grzechów i wysłużył nam łaskę. Jezus odkupił nas, aby szatan nie miał już nad nami władzy.

Jezus umarł i został pochowany. Jezus na pewno umarł, bo żołnierze na koniec przebili włócznią Jego serce. Przez przebite serce z Jego świętego ciała wypłynęła cała krew.

Jezus został złożony w grobie. Jego ciało spoczywało w nim piątkową noc, całą sobotę i następną noc.

Potem nadszedł wielkanocny poranek. Maria Magdalena przyszła wczesnym rankiem do grobu i zobaczyła, że grób jest pusty. Pobiegła i powiedziała o tym Apostołom. Piotr i Jan pobiegli do grobu. Jan był młodszy, więc dobiegł szybciej. Kiedy zajrzał do środka, zobaczył tylko chustę i płótna, w które było owinięte ciało Jezusa. Potem przybył Piotr i wszedł do środka. Jezusa nie było w grobie! Jezus powstał z martwych. Powrócił do życia. Jeszcze tego samego dnia ukazał się w swym zmartwychwstałym ciele Apostołom zgromadzonym w Wieczerniku i dał im władzę odpuszczania grzechów. Nasz Pan żyje! Umarł na krzyżu za nas, ale powrócił do życia. Jest to dowodem, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Bo umarł na krzyżu i zmartwychwstał.

W rozmowie z rodzicami spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Dlaczego twój chrzest byt tak ważnym wydarzeniem? Poproś, aby rodzice opowiedzieli ci o tym, jak wyglądał twój chrzest.
  • Dlaczego Jezus musiał umrzeć za nas na krzyżu?
  • Czego dowodem jest zmartwychwstanie Jezusa?

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Kwiecień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Przyjaciele Boga

Przyjaciele Boga
ks. Janusz Stańczuk

Zapraszam na krótką podróż po historii przyjaźni. Dowiemy się z tej książki, w jaki sposób można zostać przyjacielem Pana Boga. A być nim to znaczy mieć klucze do wszystkich wspaniałych przygód i do wszystkich bogatych pałaców, które Bóg przygotował dla swoich przyjaciół. A zatem do dzieła!

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.