W dniu 8 grudnia 1995 r. Radio Maryja obchodziło czwartą rocznicę swego istnienia. Niebieska Opiekunka i Patronka Radia otrzymała w podziękowaniu Złotą Różę i różańcową modlitwę milionów, w której Polacy wyrażali swą wdzięczność i miłość, a także swą troskę o kolejne lata „katolickiego głosu w naszych domach”.

W ten wieniec wplatają się również modlitwy redakcji i Czytelników „Różańca”. Błogosławimy Maryję, Niepokalaną Matkę Zbawiciela, gdyż wielkie rzeczy uczynił Jej – i przez Nią – wszechmocny i święty Bóg!

Myślę, że RADIO MARYJA i Rodzina tego RADIA jest szczególnym jakby wyrazicielem maryjnej duchowości polskiej.

Jan Paweł II

Kochany ojcze Tadeuszu, Dyrektorze Radia Maryja! Na Twe kapłańskie ręce składamy dla całego Zespołu nasz hotel wdzięczność za podtrzymywanie i rozwijanie w Narodzie maryjnej duchowości polskiej. Również my codziennie dziękujemy, że jest w Polsce takie Radio. Dziękujemy za pomoc okazaną „Różańcowi”. Bez Waszego wsparcia nie bylibyśmy w stanie trafić do tak wielu polskich Rodzin. Wspieramy Wasz głos w eterze naszym głosem drukowanego słowa. Wspieramy Waszą służbę naszą służbą. Łączy nas miłość do tej samej Matki i tej samej Ojczyzny.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Styczeń 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Tylko miłość jest twórcza 25 lat Radia Maryja

Tylko miłość jest twórcza 25 lat Radia Maryja
Praca Zbiorowa

«Każdy jubileusz jest przygotowany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą». Te słowa Jana Pawła II z Tertio millennio adveniente odnoszą się także do srebrnego jubileuszu Radia Maryja. Przekonani o tym, z wdzięcznością spoglądamy na te minione lata (…)”. Ta książka opowiada o ludziach, miejscach i zdarzeniach związanych z Radiem Maryja. To zbiór wspomnień, a przede wszystkim album pełen niezwykłych, często nieznanych fotografii.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.