Pomimo, że miesięcznik „Różaniec” od niedawna dopiero gości w Waszych domach, jednak wzbudza duże zainteresowanie. Świadczą o tym licznie napływające do Wydawnictwa listy, które wyraźnie wskazują, że treści zawarte w piśmie nie są naszym Czytelnikom obojętne. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Każda bowiem opinia, uwaga, spostrzeżenie to dowód na to, że Czytelnicy są zaangażowani w tworzenie „Różańca” i pragną być w pewnym sensie jego współtwórcami.

Ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek w swojej działalności doceniał rolę piśmiennictwa w apostolstwie i ewangelizacji. Wiedział, jak ważne jest to, by docierać do ludzi i rodzin poprzez prasę i książki.

Szczególnie w czasach współczesnych, gdy coraz bardziej zawęża się rynek polskich tytułów prasowych, katolickie wydawnictwa są bardzo potrzebne. Potrzebie tej, z pomocą Bożą pragniemy sprostać właśnie poprzez nasz miesięcznik.

Dlatego tak bardzo cieszymy się, że rośnie krąg naszych Czytelników, przysyłających wciąż nowe zamówienia na prenumeratę „Różańca”.

Pani Helena Leśniewska z Katowic pyta, w jaki sposób mogłaby nabywać miesięcznik „Różaniec”. Zaś pani Maria Czyszczoń z Tokowni pragnie zamówić zarówno egzemplarze pisma, jak i kalendarze Radia Maryja.

Przykro nam, że pani Małgorzata Barbanewicz z Pruszkowa z powodów zdrowotnych i finansowych nie może zrealizować swoich marzeń o otwarciu katolickiej księgami. Mamy nadzieję, że wszystkie inne plany będzie Pani mogła z Bożą pomocą urzeczywistnić.

Z prośbą o informację na temat wydawanych przez siostry loretanki pozycji zwróciła się także redakcja .pielgrzyma” – czasopisma katolików polskich z Kanady.

Pani Henryka Bijak z Jawora pisze: „Serdecznie dziękuję za miesięcznik «Różaniec», piękne wydanie, jestem zachwycona Na razie moja prenumerata jest kwartalna, ponieważ od 1996 r. chcę zaprenumerować na cały rok, ale to będzie uzależnione od grudniowej waloryzacji rent i emerytur.”

Zaś w liście o. Franciszka Łowisza OCD z Rybnika czytamy: „Dobrze, że jesteście! Chwała Panu! Gratuluję wspaniałego «Różańca». Jest to perełka edytorska tak pod względem technicznym, jak i merytorycznym. Niech się rozwija i kwitnie oraz wydaje wspaniałe owoce. Życzę Wam spełnienia wszystkich ambitnych zamierzeń oraz owocnej pracy na Niwie Pana i Maryi. Szczęść Boże!”.

Natomiast pani Regina Falecka z Tarnobrzega, dziękując za przysłane egzemplarze „Różańca” prosi także o kalendarze, książki o Fatimie i modlitewnik. .Pragnę zorientować się, ile osób z naszego grona chciałoby mieć te książki i wyślę zamówienie na więcej egzemplarzy.”

Ks. Tadeusz Nowakowski z miejscowości Ostrowite k. Kowalewa pisze: „Cieszę się, że jest w Polsce ośrodek, zajmujący się profesjonalnie różańcem. (…) Pierwszego stycznia odprawię za Zgromadzenie Sióstr Loretanek Mszę świętą. W tutejszym kościele już trzynaście lat jest Wieczysty Różaniec, codziennie. Mamy tu zwyczaj, że dzieci przed pierwszą Komunią przez rok mówią w każdą niedzielę przed mikrofonem różaniec z przyśpiewkami”.

Serdecznie dziękujemy za te słowa. Nie sposób przytoczyć wszystkie listy. Ale przecież już za miesiąc ukaże się nowy, kolejny numer „Różańca”. Czekamy więc na dalsze uwagi i refleksje. Będziemy je drukować, w miarę możliwości, w kolejnych numerach „Różańca”.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Styczeń 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Pod Jej płaszczem

Pod Jej płaszczem
kard. Mauro Piacenza

W dzisiejszym świecie coraz częściej zauważamy postawę utraty świadomości grzechu, nawet ciężkiego, stąd wielu nawet wierzących dyspensuje się od ich sakramentalnego wyznawania lub z korzysta z niego sporadycznie. Kardynał Piacenza, świadomy takiego stanu rzeczy, pragnie w swoich relacjach zachęcić do częstszej spowiedzi w świetle fatimskiego orędzia miłosierdzia, jakie sam Bóg kieruje do ludzkości. „Mam nadzieję – pisze Autor – że te refleksje pomogą wielu penitentom przystępować do sakramentu pokuty z wiarą i radością”. Zachęca też i samych spowiedników, „aby sprawowali go z chęcią i oddaniem, aż do całkowitego poświęcenia się dla dusz (por.2 Kor 12,15)”.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.