Lourdes, niewielkie miasteczko położone w dolinie rzeki Pau w Pirenejach, od prawie stu czterdziestu lat jest celem pielgrzymek ze wszystkich zakątków świata. Stajemy tu przed Maryją tak samo zadziwieni i pełni radości, jak Bernadeta Soubirous, kiedy usłyszała orędzie Matki Bożej.

Było to 11 lutego 1858 r. Czternastoletnia Bernadeta poszła z siostrą i przyjaciółką nad rzekę, by przed niewielką grotą zbierać chrust Wtedy to właśnie ujrzała stojącą w zagłębieniu skały, na wysokości trzech metrów ponad ziemią, piękną, młodą kobietę w białej sukni przewiązanej błękitną szarfą. Na głowie miała biały welon, a na każdej ze stóp po jednej żółtej róży. W dłoni trzymała różaniec.

Dziewczynka sięgnęła po swój różaniec i zaczęła go odmawiać. Tajemnicza Pani przyłączyła się do modlitwy. Na prośbę Nieznajomej Bernadeta siedemnaście razy przychodziła, by spotkać się z Nią w cieniu massabielskiej skały. Podczas objawień dziewczynka słyszała kolejne części orędzia. Na pytanie, kim jest, Pani odpowiedziała:, Jestem Niepokalane Poczęcie”. Maryja prosiła o modlitwę, pokutę i nawrócenie grzeszników. Pragnęła, by w miejscu objawień stanęła kaplica, do której przybywać będą procesje. Ostatnie objawienie miało miejsce 16 lipca. Matka Boża pożegnała się z Bernadetą, wskazując na niebo. Tam znów miały się spotkać.

Sanktuarium w Lourdes wciąż pełne jest pielgrzymów, zwłaszcza chorych. Woda ze źródła, które za sprawą Maryi wytrysnęło w miejscu objawień, ma niezwykłe właściwości. Cudowne uzdrowienia, których nikt nie jest w stanie racjonalnie wytłumaczyć, przyniosły Lourdes miano sanktuarium chorych. Oni są tu najważniejsi. W swoim cierpieniu łączą się przecież z cierpieniem Chrystusa na krzyżu. Przyjeżdżają tu, by ofiarować je Bogu za pośrednictwem Maryi, prosić o zdrowie i – jeśli mieści się to w Bożych planach – otrzymują tę łaskę. Przy grocie w modlitewnym skupieniu gromadzi się rocznie pięć milionów pielgrzymów z całego świata. Zgodnie z prośbą Matki Bożej każdego dnia po południu w sanktuarium odprawiana jest uroczysta procesja eucharystyczna połączona z błogosławieństwem chorych. Wieczorem zaś wszyscy pielgrzymi uczestniczą w procesji ze świecami Echo niesie słowa modlitwy różańcowej i śpiewanej w różnych językach pieśni której refren: „Ave, ave, ave Maryja…” jednoczy wszystkich dążących do Chrystusa.

Lourdes to niezwykły dowód Bożej dobroci. Bóg nie przestaje uwierzytelniać orędzia przekazanego Bernadecie przez Maryję. Wciąż poprzez uzdrowienia dusz i ciał przypomina, że orędzie to obowiązuje nadal, że kierowane jest do każdego z nas.

„Czyń pokutę, módl się za grzeszników. Ucałuj ziemię dla zadośćuczynienia za grzeszników. Napij się wody ze źródła i obmyj się nią Powiedz kapłanom, aby przychodzono tu w procesji i aby tu zbudowano kaplicę” – słyszy dziewczynka podczas kolejnych objawień.

Istotnym elementem orędzia z Lourdes jest wygląd Maryl Biały kolor Jej sukni podkreślą że objawia się Ona jako Niepokalana i przebywająca w chwale. Błękitna szarfa i bidy welon oznaczają dziewictwo. Złote róże na stopach są symbolem miłosierdzia Złożone dłonie zapraszają do modlitwy. Matka Boża otwiera z miłością ramioną pragnąc przygarnąć do serca każdego, kto zechce do Niej przyjść. Maryja trzyma w dłoniach różaniec. Przyłącza się do Bernadety, zachęcając w ten sposób do powszechnego praktykowania rozważań różańcowych. Jest to dla nas kolejna wskazówką że właśnie drogą różańcową dojdziemy do Maryi.

Bóg wybiera swój własny czas i swoje własne miejsce na cuda. Najczęściej posługuje się ludźmi skromnymi, takimi jak Bernadetą i miejscami, w których Jego Matka jest czczona i wielbioną jak na przykład Lourdes. Wsłuchajmy się w słowa zawarte w Maryjnych orędziach i nie zwlekajmy z rozpoczęciem życia dzieci Bożych. Królestwo niebieskie czeka na nas.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Luty 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Życie Maryi

Życie Maryi
ks. Andrzej Zwoliński

Celem niniejszej książeczki jest zebranie tego, co mówi o Maryi Pismo Święte, ale też zatrzymanie się nad przekazem Tradycji i okolicznościami, które wynikają z nauk historycznych dotyczących epoki obecności Maryi na ziemi. Każdy fragment Jej życia może bowiem stać się przedmiotem zadumy i źródłem pogłębiania czci i szacunku dla Niej.

Share.