Aby międzynarodowa solidarność, zwłaszcza krajów chrześcijańskich przyczyniła się do zmniejszenia ubóstwa na świecie.

W Gdańsku w 1987 r. Jan Pawef II, nawiązując do słów św. Pawła: „Jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6, 2) powiedział: „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: Jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”.

Wszystkie kraje powinny się kierować solidarnością względem krajów ubogich, solidarnością obejmującą życie gospodarcze, społeczne, ekonomiczne, polityczne, religijne i światopoglądowe.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wrzesień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej

Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej
Marguerite A. Peeters

Oto jedno z „najważniejszych i zarazem najodważniejszych dzieł współczesnej kultury naukowej” – zaznaczył w przedmowie ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz. Książka ta porusza zagadnienie globalnej rewolucji kulturowej, której celem jest – jak określiła Autorka we wstępie – „rozprzestrzenienie na całym świecie (…) nowej etyki, która ma (…) charakter sekularystyczny; jest ona wynikiem rewolucji feministycznej, seksualnej i kulturowej”. Niezwykle więc to cenna książka (...)

Adwent 2022 z Miesięcznikiem Różaniec

Share.