W marcu br. Prymas Polski skierował do wiernych archidiecezji warszawskiej specjalny list, zachęcający do odmawiania Różańca w rodzinach i gorąco polecający wszystkim tę maryjną modlitwę. Pragniemy, aby świadectwo naszego Pasterza przyczyniło się do umocnienia ludzi – jednych, na ich różańcowej drodze, a innych zachęciło do chwycenia za oręż tej potężnej modlitwy.

Jego Eminencja zachęca ojców rodzin, by przewodniczyli modlitwie w rodzinach. Czy jako Ojciec Rodziny Diecezjalnej również Eminencja zamierza przewodniczyć tej modlitwie? W jaki sposób słowa Listu są wezwaniem dla samego Księdza Prymasa?

Kierując słowa zachęty do rodzin archidiecezji warszawskiej z prośbą o modlitwę różańcową w rodzinach jestem świadom, że ta modlitwa dotyczy także mnie samego. Rezydencja, w której mieszkam, jest przede wszystkim urzędem. Praca w nim jest rozłożona na różne osoby i różne pory. Trudno zachować w niej formę życia rodzinnego. Jedynie w październiku odmawiamy Różaniec wieczorem w ramach nabożeństwa różańcowego. W inne dni każdy odmawia Różaniec indywidualnie. Siostry elżbietanki, które w rezydencji mają własną wspólnotę, odmawiają Różaniec zgodnie z regułami zgromadzenia.

Wiemy, że Różaniec jest jedną z ulubionych modlitw Prymasa Polski. Czy Eminencja mógłby zdradzić nam swój sekret i powiedzieć, jak patrzy na Różaniec i jak go odmawia?

Do Różańca jestem przyzwyczajony od młodości. Szczególnie uroczyście i nabożnie odmawialiśmy Różaniec w domu podczas wojny. W niedzielę przed południem, o ile nam nasz pracodawca, Niemiec, nie wyznaczył pracy, odmawialiśmy Różaniec i inne modlitwy. Nasz kościół parafialny był wtedy zamieniony na magazyn, a księża byli wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Dachau. Nawyk stałego odmawiania Różańca umocnił się w Seminarium Duchownym, gdzie codziennie o godz. 16.30 odmawialiśmy go wspólnie w kaplicy. Odmawiając Różaniec staram się pamiętać o treści tajemnicy podanej ku rozważaniu.

List skierowany do wiernych archidiecezji warszawskiej po raz kolejny potwierdza, że Ksiądz Prymas interesuje się organizowaną w Polsce Krucjatą Różańca Rodzinnego; wiemy, że udzielił nawet osobistego błogosławieństwa jego organizatorom. Czy Eminencja uważa, że Krucjata Różańca Rodzinnego w Polsce może być trwałym owocem nawiedzenia figury Pani Fatimskiej, do którego nawiązuje Ksiądz Prymas w swoim Liście?

Zorganizowana modlitwa różańcowa w Polsce ma duże tradycje i jest w parafiach ugruntowana. Najbardziej cenię parafialne Kółka Różańcowe. Ten „Żywy Różaniec” w naszych wspólnotach parafialnych odgrywa niezwykłą rolę duszpasterską, tworzy społeczny klimat modlitwy i czyni wiernych wrażliwymi na ważne sprawy Kościoła. Nowe mchy kościelne, oparte na idei Różańca wnoszą nowe aspekty apostolstwa i kontemplacji. Objawienia Matki Bożej zachęcają w sposób zdecydowany do odmawiania Różańca. Przykładem tego jest Fatima, o czym dobrze wiemy. Ale nie tylko. Chciałbym przypomnieć objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie sprzed ponad stu dwudziestu lat, podczas których Matka Boża nalegała na odmawianie Różańca i, co jest bardzo ważne, na podjęcie trzeźwości. Jakże się cieszę, że „Różaniec” wydawany przez Siostry Loretanki zaczął się ukazywać równocześnie z przybyciem Figury Matki Bożej Fatimskiej do Polski.

Bardzo pragniemy, aby „Różaniec” był miesięcznikiem integrującym środowiska i ruchy różańcowe w naszej Ojczyźnie. Czy Eminencja mógłby powiedzieć kilka słów zachęty do tych, którzy pragną zjednoczyć się we wspólnej modlitwie i zaangażowaniu na rzecz pomocy Kościołowi i Ojcu Świętemu?

Gorąco zachęcam do czytania „Różańca” i do przekazywania go najbliższym do przeczytania. Zachęcam również, aby nie rozpraszać poszczególnych numerów, ale skrzętnie je zbierać, by na końcu roku oprawić w jeden tom. Posiadanie w rodzinie takiego tomu będzie bardzo cenne dla przypomnienia sobie niektórych faktów, a także do ponownego obejrzenia pięknych ilustracji. „Różaniec” uczy nas, jaki jest Kościół i jak trzeba go kochać.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę.

rozmawiały Siostry Loretanki

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Maj 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Miesięcznik Różaniec 05 2022

Miesięcznik Różaniec
Praca Zbiorowa

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej. Wskazujemy na Maryję, która jest Przewodniczką na drodze wiary; jest pierwszą Chrześcijanką, która zachowywała i rozważała ważne sprawy Boże w swoim Sercu.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.