Od początku chrześcijaństwa w Polsce Matka Najświętsza była naszym wielkim Umiłowaniem. Świadczą o tym najstarsze kościoły poświęcone Jej imieniu, a także pieśń religijna w języku polskim – Bogurodzica.

WYPEŁNIONE ŚLUBY

Gdy orędownictwa Maryi doświadczył prawie każdy Polak, stawało się coraz bardziej jasne, że Ona obejmuje we władanie nasze serca i kieruje naszymi dziejami.

Dał temu wyraz w uroczysty sposób Jan Kazimierz, który wieczystym aktem Ślubów 3 maja 1656 r. oddał Polskę Jej panowaniu.

Uważa się powszechnie, że Śluby Królewskie nie zostały wypełnione… Czy na pewno? Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał krakowski, w dniu 3 maja 1977 r. mówił: „Nie można powiedzieć, że śluby Jana Kazimierza nie zostały wypełnione. One się w nas wypełniały… przez trzysta lat naszych dziejów. Można powiedzieć, że jeżeli istotnie my, Polacy… warstwa panująca… ich nie wypełniliśmy, to w każdym razie wypełniła je Królowa Polski!”

KRÓLOWANIE MARYI

W roku 1717 odbyła się uroczysta koronacja Matki Bożej Jasnogórskiej na Królową Polski. Niebawem okazało się, jak bardzo była ona potrzebna. Przyszły kolejne rozbiory Polski i wówczas Jasnogórska Maryja była jedyną koronowaną Królową naszych ziem.

27 lipca 1920 r. biskupi polscy zebrani na Jasnej Górze na nowo obierają Matkę Najświętszą Królową Polski: „Oto my, Biskupi Polscy, składamy Ci w imieniu własnym i naszych diecezjan, w imieniu wszystkich wiernych synów Polski, hołd i pokłon; obieramy Cię na naszą Królową i Panią i pod Twoją przemożną uciekamy się obronę.” Miesiąc później, w sierpniu, przeżywamy Cud nad Wisłą, wyproszony nie tylko w stolicy, ale i na Jasnej Górze, gdzie ludzie błagali Maryję o ratunek.

W 1926 r. przybywa na Jasną Górę pielgrzymka kobiet polskich, by złożyć Maryi wotum – berło i jabłko, insygnia władzy królewskiej.

W 1946 r. przed obrazem jasnogórskim cała Polska zostaje oddana Niepokalanemu Sercu Maryi. W1956 r. zostają złażone Jasnogórskie Śluby Narodu. W1966 r. na Jasnej Górze obchodzono Milenium chrześcijaństwa w Polsce. Milenijny akt oddania naszego narodu w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i w świecie był aktem szczególnej wdzięczności za przeszłość i żywym wotum na przyszłość.

W 1976 r. rozpoczęto przygotowania do Jubileuszu Sześćsetlecia Jasnej Góry: „Sześć lat wdzięczności za sześć wieków obecności” Maryi na Jasnej Górze w Jej cudownym obrazie. 16 października 1978 r. zostaje obrany papieżem Polak, Karol Wojtyła – dar Królowej Polski za sześć wieków pielgrzymowania Polski z wizerunkiem Maryi. On też przewodniczył centralnym obchodom jasnogórskim w 1983 r.

Kardynał Wyszyński wyszeptał na łożu śmierci swoją ostatnią wolę: „Żadnego programu nie zostawiam… wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza. I jeżeli jaki program – to Ona”. Był to testament dla wszystkich.

JASNOGÓRSKIE POSŁUGIWANIE PAPIEŻA

Jan Paweł II idzie drogą, którą wyznaczył Kardynał Wyszyński. 4 czerwca 1979 r. na Jasnej Górze powiedział: „Nigdy nie zapomnę tego dnia 3 maja roku milenijnego na Jasnej Górze, kiedy pod portretem nieobecnego Pawła VI wypadło mi, jako metropolicie krakowskiemu, celebrować milenijną Eucharystię Jasnogórską, nigdy tego nie zapomnę…

A 13 czerwca 1987 r., żegnając się pod szczytem Jasnej Góry, powiedział: „Wiemy wszyscy, a ja byłem tego świadkiem i uczestnikiem, że w dniu obchodu tysiąclecia chrztu Polski na Jasnej Górze dokonał się akt niezwykły ustami Prymasa Tysiąclecia: Akt oddania w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w świecie i w Polsce; nie tylko w Polsce, w całym świecie. Wy wiecie dobrze, że Kościół… zmaga się o wolność swojego posługiwania, o tę wolność słowa i Ewangelii, o wolność sumienia i wyznania, o wolność religii. Są rozległe dziedziny świata, gdzie to zmaganie ma swoje szczególne znaczenie, i to też jest przedmiotem naszej troski. Niech jasnogórskie sanktuarium dopomoże Papieżowi w trosce o Kościół, o lud Boży, o wszystkich wierzących, tam gdzie wierzyć i wyznawać wiarę jest najtrudniej”.

NASZE „TOTUS TUUS”

Dzisiaj potrzebujemy ochrony i pomocy, potrzebujemy działania naszej prawdziwej Władczyni. Wszystkie wezwania naszych wodzów duchowych są dziś aktualne: „Mówcie razem! Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny! Wszystko postawiłem na Maryję! Totus Tuus! Oddajemy Tobie Polskę i świat, oddajemy wszystkie bolesne sprawy świata. Oddajemy, zawierzamy…”

Jeżeli tak uczynimy, będziemy znowu oglądać wielkie dzieła Boże. Bo jeśli nawet my nie spełnimy naszych ślubów, na pewno wypełni je Matka Najświętsza.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Maj 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Apelowe „Głosów Zbieranie” 2021

Apelowe „Głosów Zbieranie” 2021
abp Wacław Depo

Mając świadomość, że Kościół Częstochowski ma szczególną misję, z racji obecności cudownej Ikony Bogarodzicy, oraz to, że Częstochowa jest słusznie nazywana „duchową stolicą Polski”, proszę przyjąć te słowa Apelowych „Głosów Zbierania”, również jako hołd wdzięczności za życie i posługę śp. Ks. Abpa Stanisława Nowaka.

Share.