Na początku Adwentu 1936 r. bł. Faustyna pisała: „Matka Boża pouczyła mnie, | jak się przygotować do święta Bożego Narodzenia. Powiedziała mi: «Córko moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego… Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu, On ci będzie mocą)/’ (Dz. 785).

Spróbujmy w tym duchu przygotować nasze serca na zbliżające się święta. Niech radość Bożego Narodzenia wypływa z faktu, że w nasz ziemski wymiar wkracza rzeczywistość nadprzyrodzona. Pamiętajmy, że właściwe przygotowanie do świąt dokonuje się w wymiarze nadprzyrodzonym; tylko w naszym wnętrzu możemy doświadczyć wielkiej tajemnicy Bożego Wcielenia i tylko sercem śpiewać możemy z Aniołami „Chwała Bogu na wysokościach…”

Siostry Loretanki