Sierpniu obchodzimy święto: Wniebowzięcia Matki Najświętszej oraz Ukoronowanie Maryi na Królową. W związku z ich treścią Ojciec Robert zadaje wam dziś pytanie: Czy ktoś z was chce zostać prawdziwym królem albo królową? Jeżeli tak niech posłucha, w jaki sposób może otrzymać niebieską koronę.

Maryja jest Królową całego nieba i ziemi. Kiedy Jezus zabrał Ją do nieba, wówczas w obecności aniołów i świętych posadził Ją na swoim tronie i nałożył na Jej głowę wspaniałą koronę. Dał Jej władzę rozdawania ludziom swoich łask i ratowania grzeszników przed piekłem. Jej królowanie nie ma sobie równych, bo nawet największa królowa na świecie nie ma władzy nad ludzkimi duszami; może tylko rozkazywać w sprawach doczesnych. Nawet najbogatsza królowa traci koronę albo na skutek przewrotu w państwie, albo z powodu jakiegoś skandalu, a na pewno już przestaje być władczynią z chwilą śmierci. Wybiera się wtedy nową królową. Maryja zaś jest potężną królową całego nieba i ziemi, i to królową, której władza nigdy nie będzie miała końca.

Dzieci, czy któreś z was chce zostać -jak Matka Najświętsza – królem albo królową na wieki? Myślę, że wszystkie tego chcecie, tak jak wszystkie pragniecie zostać świętymi. Przecież zostałyście już poświęcone Bogu w dniu waszego chrztu. Wtedy cała Trójca Święta przy- szła, by zamieszkać w was jak w świątyni. Kiedy zostałyście ochrzczone, wasze dusze stały się tak jasne, czyste i piękne! Chrzest święty stał się zadatkiem waszej wielkiej świętości i uczynił was dziedzicami niebieskiej korony. Stałyście się dziećmi Pana Boga. Teraz wystarczy żyć zgodnie z tym, o co prosi was Jezus, a możecie być pewne otrzymania korony w niebie.

Czytamy w Ewangelii, że kiedyś Apostołowie kłócili się o to, kto z nich jest największy. Pan Jezus powiedział wtedy: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”. Oto droga, którą wskazuje Jezus! Czy wiecie już, dlaczego Maryja została Królową? Bo kiedy żyła na ziemi, była służebnicą. Zawsze mówiła „tak” Panu Bogu i wypełniała wszystkie Boże polecenia. Przede wszystkim wypełniała największe przykazanie: miłowała całym sercem Boga i bliźnich.

Posłuchajcie teraz uważnie tego, co wam powiem. Maryja jest – obok Pana Jezusa – jedyną osobą ludzką, która zawsze mówiła doskonale „tak” Bo»u Przyjrzyjmy się Zwiastowaniu. Nagle zjawia się przed Maryją Anioł Gabriel i mówi Jej, że została wybrana na Matkę Bożą. Maryja nie stawiała wtedy żadnych warunków, nie domagała się przywilejów. Nie pytała:„A co ja z tego będę miała?” Od razu powiedziała: „Tak, jestem służebnicą Pańską, niech mi się stanie według twego słowa”. Przypomnijmy sobie Boże Narodzenie. Pamiętacie, jak Maryja i Józef musieli iść na spis ludności, jak byli biedni i nie mogli znaleźć miejsca, jak w końcu znaleźli grotę, w której mieszkały zwierzęta? Czy Maryja narzekała? Czy skarżyła się: „Dlaczego mam urodzić Syna Bożego w takiej brudnej grocie, wśród bydląt?” Nie, Ona zawsze mówiła „tak” Bogu z radością, z wolnej woli. Mówiła: „To jest to, czego chcę”.

Maryja zawsze mówiła Bogu: „Tak, niech się dzieje wola Pana Boga”. I tak było przez całe Jej życie. Była posłuszna, cicha, pokorna i dobra. Nie miała nic z królowej, bo chciała służyć – w ten sposób naśladowała Jezusa, swego Syna. Dlatego w niebie otrzymała nagrodę, którą Bóg przygotował dla wszystkich pokornych i świętych. Nałożył na Jej skronie niebieską koronę.

Jeśli ktoś z was chce być na zawsze królem albo królową, niech naśladuje Maryję. Niech Bóg wam błogosławi.

W rozmowie z rodzicami spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czym różni się władza królewska Matki Bożej od władzy królowych na tym świecie?
  • Dlaczego mówimy, że przez chrzest stajemy się królewskimi dziećmi?
  • Co musisz zrobić, by po wejściu do nieba otrzymać z rąk Jezusa koronę?

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Lipiec/Sierpień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Mała Dziewczynka Miriam

Mała Dziewczynka Miriam
Agnieszka Przybylska

To jest książeczka o dziewczynce, która urodziła się ponad dwa tysiące lat temu, a którą Pan Bóg wybrał na najważniejszą kobietę, czy – jak dawniej mawiano – niewiastę, na świecie. Bóg nawet posłał do Niej swego Wysłańca, by Jej zwiastował, że zostanie Mamą Syna Bożego, o czym opowiada Pismo Święte. Wielu ludzi dziś nazywa Ją imieniem Maryja, ale wtedy mówiono o Niej Miriam i tak będziemy o Niej mówić w tej książeczce.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.