W 1926 r. ks. Kłopotowski opublikował na łamach „Przeglądu Katolickiego” dwa artykuły poświęcone w całości siostrom loretankom. Założyciel przedstawił w nich podstawowe cele i zadania Zgromadzenia. Autor powołuje się w tych artykułach na wypowiedzi papieży: Leona XIII, Piusa X, Benedykta XV, Piusa XI, którzy zalecali rozpowszechnianie prasy katolickiej. Ks. Kłopotowski przypominał słowa Leona XIII, który ostrzegał przed „złą prasą” i apelował o to, aby stworzyć „potęgę dobrej prasy jako nieustającą misję”.

Papież Pius XI często zachęcał – pisze ks. Kłopotowski – do „apostolstwa dobrej prasy”. Założyciel loretańskiej wspólnoty zwracał uwagę na to, że rozpowszechnianie prasy katolickiej napotyka na olbrzymie trudności, przede wszystkim natury finansowej. W artykule pt. Apostołki prasy informował, że w celu zaradzenia istniejącym trudnościom, za zgodą kard. Katowskiego powołane zostało do istnienia Zgromadzenie Sióstr Loretanek. „Siostry te – czytamy w artykule – prócz innych humanitarnych poczynań mają w szczególności za cel: przygotowanie się do współpracy w redakcjach katolickich. Będą zatem pracowały w charakterze zecerek, obejmą ekspedycję, introligatornię i w ogóle wszelkie prace, zgodne z ich stanem i powołaniem zakonnym.” Ks. Kłopotowski wyrażał nadzieję, że loretanki mogą przyczynić się „do wielkiego dzida wskrzeszenia, względnie odrodzenia i wzmocnienia prasy katolickiej”.

Autor artykułu Apostołki prasy porównuje oddziaływanie prasy katolickiej do pracy misjonarza, zwraca uwagę na fakt, że dociera ona nawet do tych domów, w których „jeszcze noga kapłana nie postała”. W artykule Siostry Loretanki podkreśla, że przed prasą katolicką otwierają się olbrzymie możliwości rozwoju. W przekonaniu ks. Kłopotowskiego siostry loretanki wychodzą naprzeciw tym rosnącym potrzebom wydawniczym. W zakończeniu artykułu autor informował: „Rozumiejąc doniosłość i potrzebę takiego zgromadzenia, J. Em. Ksiądz Kardynał Katowski szczególniejszą opieką otacza siostry loretanki i interesuje się ich pracą.”

W 1927 r. ks. Kłopotowski zakupił dla Zgromadzenia Sióstr Loretanek maszyny drukarskie. Nową drukarnię urządził w Warszawie przy ul. Tamka 46 i zarejestrował ją w Izbie Rzemieślniczej pod nazwą Drukarnia Loretańska. Był to pierwszy krok w kierunku usamodzielnienia działalności wydawniczej i drukarskiej Zgromadzenia. Kierowniczką nowo otwartej drukami została s. Antonina Bartkowiak.

(Ks. Daniel Olszewski, Ks. Ignacy Kłopotowski, Życie i apostolat, Warszawa 1996)

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Styczeń 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Tylko przed miłością otwiera się niebo

Tylko przed miłością otwiera się niebo
Czesław Ryszka

„Tylko dla miłości bramy nieba się otwierają” – zwykł mawiać bł. Ks. Ignacy Kłopotowski. W odniesieniu do swojego kapłaństwa dodawał: „Od początku pasterskiego życia aż do końca jedna jest, wciąż nagląca, pobudka, a tą pobudką jest miłość”. Żył i działał w przekonaniu, że miłość jest doskonałością Boga, dlatego też stanowi doskonałość człowieka.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.