„W dniu Wielkiej Nocy cieszą się wszyscy, wszystkie usta śpiewają: «Wesoły nam dziś dzień nastał». I my też życzymy naszym szanownym Czytelnikom i Czytelniczkom, aby w dniu Wielkiejnocy w pełnym weselu śpiewali tę pieśń stare* dawną, bo naprawdę wesoły to dzień nastał, «którego z nas każdy żądał». Niech w wiernych sercach Waszych ozwie się Alleluja z otuchą i nadzieją, z wiarą niezachwianą, że Ten, co moce piekielne zwojował, może i teraz rychło zło wszelkie w dobro zamienić. Niech ten wyraz Alleluja, chwalmy Boga w weselu, Wam, drodzy Bracia i Siostry różańcowe, stanie się zapowiedzią dni lepszych, jutrznią szczęsnego losu. Choć obecnie jest ciężko, ale przyszłość lepsza przed nami, bo kto z Chrystusem cierpi, z Chrystusem pracuje, ten z Chrystusem i weselić się będzie, nie tylko kiedyś w niebie, ale jeszcze tutaj na ziemi”.

Takie życzenia składała Redakcja „Kółka Różańcowego” przed sześćdziesięciu czterema laty. Powtarzamy je dziś nowemu pokoleniu Czytelników, tchnąc w nie tę samą, zawsze świeżą miłość i solidarność z każdym z naszych różańcowych Sióstr i Braci.

Siostry Loretanki