TAG: Miesięcznik Różaniec 04/1997

5 IV ŚW. WINCENTEGO FERRERIUSZA Św. Wincenty był największym kaznodzieją od czasów św. Antoniego. Kiedy usłyszał głos Boga, wzywający go, by po całym świecie głosił Ewangelię, jak wicher zaczął przebiegać całą czternastowieczną Europę,…

Święta wielkanocne to jeden z wielkich tematów różańcowych. W pierwszą tajemnicy chwalebnej rozważamy bowiem, jak w wielkanocny poranek Jezus zmartwychwstał i ukazał się swoim uczniom. A ci „uradowali się, ujrzawszy Pana”, (red.) Chrystus…

Największą pochwałę w Biblii otrzymują ludzie wiary. Nic więc dziwnego, że Jezus wzywa do jej przyjęcia. Z niej bowiem wypływa nawrócenie, jej owocem jest życie wieczne. Jezus mówi, że wystarczy mieć wiarę jak…

„Resurrexit tertia die… Trzeciego dnia zmartwychwstał…” Dzisiaj, razem z całym Kościołem, powtarzamy te słowa ze szczególnym wzruszeniem. Powtarzamy je z tą samą wiarą, z jaką – właśnie w tym dniu – były wypowiedziane…

Na temat radości i smutku można w Piśmie Świętym znaleźć zupełnie – wydawałoby się – przeciwne zdania: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4), ale też: „Radujcie się zawsze w…

Maryja stara się przybliżyć nas do samych źródeł życia, do łaski sakramentów; w istocie przybliża nas do Jezusa Zmartwychwstałego, który przyszedł, ażeby dać nam życie w obfitości i udział w swoim chwalebnym Zmartwychwstaniu…

„Od piętnastu lat po raz pierwszy będę miął radosne święta!” – wyznał po spowiedzi mężczyzna, który po piętnastu latach wewnętrznego zagubienia i pogmatwanego życia odbyt wielkopostne rekolekcje i przystąpił do sakramentu pojednania. Uświadomił…

Najpiękniejsza Nowina, która została przyniesiona światu, brzmi: „Bóg tak umiłował świat że Syna swego Jednorodzonego dal, ażeby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne”. Bóg, którego imienia nie można było nawet wymawiać, stał…

Wszystko otwiera wiara. Ukazuje Jezusa obecnego wśród nas, Jego żywe Słowo, którym nas oświeca, Jego Ofiarę, przez którą nas zbawia, i Jego Ciało, którym nas karmi nażycie wieczne. To jest wielka tajemnica wiary.…

23 kwietnia, w dniu imienin ks. Jerzego Popiełuszki, znowu staniemy przy jego grobie na warszawskim Żoliborzu. Pielgrzymować będziemy do Kapłana – Męczennika, któremu od 8 lutego br., tj. od rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego,…

My wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie i „przyoblekliśmy Chrystusa” jako nową tożsamość, jesteśmy zobowiązani być świętymi, tak jak On jest święty. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia życia wartościowego, a nasze postępowanie winno świadczyć…

Czy wychowanie tradycyjne, a więc to, które polega na stawianiu wymagań, egzekwowaniu wysiłku, przyzwyczajaniu do obowiązkowości, wreszcie na płynącym z miłości karaniu rzeczywiście jest w sposób nierozłączny związane ze zniewoleniem, nieposzanowaniem praw dziecka,…

Wiek piętnasty… Niezwykłe to były czasy. Czasy duchowego przebudzenia I szukania Boga Czasy medytacji i modlitwy, przede wszystkim modlitwy różańcowej. Każdy chrześcijanin – od ziem polskich aż po wybrzeża Hiszpanii – chciał mieć…

23 kwietnia mija tysiąc lat od męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, głównego patrona Polski. W sposób szczególny ukazuje nam on chrześcijańskie korzenie Europy i prowadzi ku nowej ewangelizacji. Święty Wojciech, wychowany w pobożnej rodzinie…

Droga do doskonałości św. Jana od Krzyża jest niczym żmudna wspinaczka po stromej ścieżce prowadzącej pomiędzy przepaściami. Ścieżka może symbolizować wolę Bożą, przepaście – wolę własną człowieka. Trzeba iść za Bogiem, a On…

Kontynuujemy nasze zamyślenia nad pacierzem. Tego, kto zaczyna czytać „Różaniec”, odsyłam do poprzednich numerów, aż do października ubiegłego roku, aby miał ciągłość naszego myślenia o modlitwie. Dziesięć Przykazań Bożych nazywamy krótko „Dekalog”, to…

Dzisiaj nasi bohaterowie, Szymon i Weronika, będą poznawać, czym jest grzech i dlaczego jest on zły. Najgorsze jest to, że po popełnieniu grzechu wali się wszystko, zresztą sami za chwilę się przekonacie. Szymon…