W dolinie rzeki Skawy, u stóp Babiej Góry w Makowie Podhalańskim od 400 lat znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Nie wiadomo skąd i w jakich okolicznościach wizerunek ten przybył do makowskiego kościoła Jednak od razu serca tutejszych górali przylgnęły do makowskiej Pani, którą później nazwano Patronką Rodzin. Obraz jest niedokładną kopią Matki Bożej Częstochowskiej, powstałą zapewne w końcu XVI w.

Wobec licznych łask, którymi Maryja w makowskim obrazie obdarzała i obdarza przybywających do Niej pielgrzymów, władze kościelne w 1729 r. uznały wizerunek za łaskami słynący.

W sanktuarium w Makowie Podhalańskim bardzo uroczyście obchodzono ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w 1854 r. Zarówno 25., jak i 50. rocznicę tego wydarzenia obchodzono jako wielkie święta religijne.

Trzeba zaznaczyć, że w 1946 r. tu właśnie, przed obrazem Matki Bożej, metropolita krakowski Adam Sapieha, oddał swoją archidiecezję Niepokalanemu Sercu Maryi. Natomiast w stulecie ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, przed obrazem makowskim odbyło się poświęcenie rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. Teksty zawierzenia podpisane przez każdą rodzinę z Makowa i okolic włożone zostały do srebrnego serca i ofiarowane Matce Bożej Makowskiej jako wotum.

Szczególnym dniem dla wszystkich czcicieli Patronki Rodzin był 10 czerwca 1979 r. Wtedy to właśnie, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty uroczyście koronował na krakowskich Błoniach wizerunek Makowskiej Matki.

Sanktuarium w Makowie Podhalańskim jest ożywionym ośrodkiem kultu maryjnego na Podhalu. Jak czterysta lat temu, tak i dziś przybywają tu wierni, by u Matki Bożej znaleźć ukojenie i nadzieję, zawierzyć swoje rodziny Jej opiece i podziękować za otrzymane łaski.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wrzesień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Dzieci Boga Świadectwa Matek

Dzieci Boga Świadectwa Matek
Magdalena Kamińska

„Dzieci Boga Świadectwa Matek” to zbiór świadectw o «życiu jako dialogu pomiędzy Stwórcą a stworzeniem». Dwanaście matek jak dwanaście plemion Izraela i jak dwunastu Apostołów opowiada kobiecymi i matczynymi zarazem ustami o pasji życia, jaką Bóg wszczepił w serce człowieka.

Share.