Modlitwa na rozpoczęcie Drogi Krzyżowej: Chryste cierpiący, wychodzę na Twoje spotkanie; jako oblubienica Twoja muszę Ci być podobna (Dz. 1418). Rozumiem, że oblubienica przybiera wszystko, co się tyczy jej Oblubieńca, a więc szata zelżywości Jego musi okryć i mnie (Dz. 92).

I. PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

Wnikaj w tajemnicę Serca Zbawiciela, który w pokorze i cichości przyjął na siebie niesłuszny i okrutny wyrok. Uczynił to świadom dzida, które dokona się przez Jego mękę. I ty z ufnością oddaj się Bogu, aby we wszystkim spełniała się Jego święta wola. Ten, który cię prosi o dar, sam wesprze cię swoją łaską.

Pan dał mi poznać, żebym Mu się ofiarowała, aby mógł czynić ze mną to, co Mu się podoba. Mam zawsze stawać przed Nim jako ofiara. Zlękłam się w pierwszej chwili, czując się nędzą bezdenną i znając dobrze siebie… (Dz. 135)

Nie lękaj się cierpień i osamotnienia na swojej drodze krzyżowej, bo nie będziesz na niej sam. Jest to droga, na której spotkasz Jezusa. Krocz nią z radością, bo dzięki twemu cierpieniu wiele dusz dostąpi łaski wiecznego zbawienia.

II. PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Wnikaj w tajemnicę Syna Bożego, który bierze na swe zakrwawione ramiona ciężki krzyż i rusza w drogę na miejsce kaźni. Czyni to dla twego zbawienia i dla zbawienia biednych grzeszników, by wszystkich obdarzyć swoim Boskim miłosierdziem. Ucz się od swego Pana i Zbawiciela, jak przyjmować cierpienie.

Z radością i ochotą przyłożyłam usta do goryczy kielicha… (Dz. 385), a wśród cierpień duszy i dała powtarzałam sobie: Stań się wola Pana (Dz. 1202).

Nie odwracaj się od tych, którzy sprowadzają na ciebie cierpienie. Kochaj swych nieprzyjaciół. Nie szukaj pociechy u ludzi, lecz zwracaj się do Boga, który jest z Tobą, choć daje ci odczuć swoje osamotnienie i brak Boskiej pociechy od swego Ojca.

III. PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM

Rozważaj, jak Jezus upada pod ciężarem krzyża win naszych. Rozważaj, jak ciężkie jest jarzmo grzechów i jak nieskończona miłość Tego, który wszystkie je wziął na siebie, aby nas obdarzyć szczodrze darami swego miłosierdzia Wiedz, jak dużo cierpienia czeka cię na twej drodze. Wiedz, że poznasz na niej własną słabość i nędzę. Sam z siebie nic nie możesz uczynić, co miałoby wartość przed Panem.

Tak więc nie lękaj się: w otaczającej cię pustce i nicości pozostanie ci Bóg, który umacniać cię będzie mocą swego Ducha Do Niego wołaj w swym uniżeniu.

Cierpienia i przeciwności… przerażały mnie i odbierały mi odwagę. Toteż modliłam się nieustannie, aby mnie Jezus wzmocnił i dał mi moc Ducha swojego Świętego, żebym mogła spełnić we wszystkim Jego świętą wolę, bo od początku znałam i znam słabość swoją. Wiem dobrze, czym jestem sama z siebie, a przez to rozumiem dobrze, że cokolwiek w duszy mojej jest dobrego, jest to tylko łaska jego święta To poznanie nędzy mojej daje mi zarazem poznać przepaść miłosierdzia Twojego. (Dz. 56)

IV. PAN JEZUS SPOTYKA MATKĘ BOLESNĄ

Poznawaj prawdę o obecności Maryi w życiu twoim, szczególnie w chwilach, kiedy – jak Jezus – jesteś rzucony na morze cierpienia i cierpisz samotnie. Raduj się, bo Matka Syna Bożego jest ci szczególną Opiekunką i Towarzyszką. Ona będzie zawsze z tobą i sama będzie cię uczyć dróg życia Bożego.

Matko Boga, Maryjo Najświętsza, Matko moja, Ty w szczególniejszy sposób teraz jesteś Matką moją, a to dlatego, że Syn Twój ukochany jest Oblubieńcem moim, a więc jesteśmy oboje dziećmi Twymi… Maryjo, Matko moja najdroższa, kieruj moim życiem wewnętrznym, aby ono było miłe Synowi Twojemu (Dz. 240).

Maryja jest dla ciebie Mistrzynią życia dachowego w zjednoczeniu z Bogiem. Ona najlepiej poznała otchłań i wartość cierpienia, mającego moc wyjednywania zbawienia dla grzesznych dusz. Ona pouczy cię o prawdach życia w zjednoczeniu z Chrystusem Panem.

V. SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI

Zgłębiaj tajemnicę miłosierdzia Boga, który do swego dzieła zbawienia zaprasza ciebie. Rozważaj, jak Zbawiciel oczekuje twej pomocy w doprowadzeniu do końca Boskiego planu objawienia światu Bożego miłosierdzia. Wyznaj Panu, jak gorąco Go miłujesz i jak ściśle jednoczysz się z Nim w Jego bolesnej męce. Powiedz Mu o swym pragnieniu uczestnictwa w Jego cierpieniach, byleby choć trochę ulżyć Mu w okrutnym cierpieniu.

O Jezu mój, Tyś życiem życia mego, Ty wiesz dobrze, że nie pragnę niczego prócz chwały imienia Twego i aby dusze poznały dobroć Twoją… Kocham Cię, Jezu, każdą kroplą krwi mojej i przelałabym chętnie za Ciebie, aby Ci dać dowód szczerej swej miłości (Dz. 57).

Zjednocz się z Jezusem w Jego bolesnej męce i proś Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi, za których Jezus wziął krzyż na swe ramiona.

VI. ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

Rozważaj miłość świętych do cierpiącego Zbawiciela Nie ustawaj w zgłębianiu pokory i miłości, z jaką Jezus przyjął na siebie mękę, na którą to my zasłużyliśmy. Oddaj Zbawicielowi wszystko. Niech otarcie potu, krwi i łez z oblicza Jezusa będzie wyrazem miłości, jaką ofiarowuje Mu twoje serce. Niech Jezus odnajdzie w tobie te same uczucia miłosierdzia jakie On sam żywi dla wszystkich ludzi.

Chryste, daj mi dusze. Dopuszczaj, co Ci się żywnie podoba na mnie, ale w zamian daj mi dusze. Pragnę dusz zbawienia pragnę, aby dusze poznały miłosierdzie Twoje. Nie mam nic dla siebie, bo wszystko rozdałam duszom, tak że stanę w dzień sądu z niczym przed Tobą bo wszystko rozdałam duszom, a więc nie będziesz miał mnie z czego sądzić i spotkamy się w ten dzień: miłość z miłosierdziem... (Dz. 1426)

Nie zważą na ludzkie opinie i względy otoczenia. Nie zwracaj uwagi na to, co ludzie myślą o tobie. Biegnij za głosem rozmiłowanego serca Zapomnij o wszystkim dla swego Zbawiciela który tak wiele wycierpiał za ciebie.

VII. PAN JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD KRZYŻEM

Rozważą dragi upadek swego Pana który wziął na siebie nasze grzechy i dźwigał nasze słabości. Jak wielki jest ciężar zła czynionego przez człowieka! Jeśli idziesz śladami swego Mistrza wiedz, że twoje życie pełne będzie przeszkód i trudów przekraczających ludzkie siły.

Zaczynam dzień walką i kończę go walka zaledwie się uprzątnę z jedną trudnością to na jej miejsce powstaje dziesięć do zwalczenia ale nie martwię się tym, bo wiem dobrze, że to jest czas walki, a nie pokoju. (Dz. 606)

W chwilach, kiedy brakuje już sił, by wstać i iść dalej, proś Jezusa by moc Jego łaski pomogła ci wytrwać w pełnieniu dzieł miłosierdzia.

VIII. PAN JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Rozważaj, jak Jezus, sam cierpiący, pocieszał i napominał niewiasty płaczące nad Nim. Łącz się ze swym Zbawicielem i proś Go, aby i ciebie pouczał i pocieszał w twoich trudnościach i niepewnościach duchowych.

Jezu, Oblubieńcze mojej duszy, czy Ty nie widzisz, że kona dusza moja za Tobą Jak możesz się ukrywać przed sercem tak szczerze Cię kochającym. Przepraszam Cię, Jezu, niech się stanie we mnie wola Twoja święta. Będę cierpieć cichutko, jak gołębica nie skarżąc się. Nie pozwolę sercu swemu ani na jeden jęk skargi (Dz. 25)

Nie zapominaj wśród codziennych cierpień uciekać się do Jezusa i spotykać się z Nim w ciszy swego serca Rozważaj Jego mękę i łącz z nią swoje własne cierpienia Niech widok Jego męki będzie dla ciebie samej zachętą do jeszcze gorliwszej służby Bogu poprzez cierpienie, jakim cię Pan obdarza.

IX. PAN JEZUS PO RAZ TRZECI UPADA POD KRZYŻEM

Wspomnij na trzeci upadek Jezusa dźwigającego krzyż. Rozważaj Jego śmiertelną słabość i patrz na Jego upokorzenia jakie musiał znosić z rąk oprawców. Ciesz się, że możesz upodobnić się do swego Pana przez codzienne upokorzenia.

Upokorzenie to pokarm codzienny. Rozumiem, że Oblubienica przybiera wszystko, co się tyczy jej Oblubieńca a więc szata zelżywości jego musi okryć i mnie (Dz. 92).

To nic, że siły odmawiają ci posłuszeństwa To nic, że wszystko wokół zasnute jest mgłą i niczego już nie jesteś pewien. Kiedy ciężko zdobyć się nawet na akt wiaty i ufności, mażesz się jeszcze uciekać do niezgłębionego Miłosierdzia Bożego, które Pan ma dla największego nawet grzesznika.

X. PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Rozważaj uniżenie swego Pana Króla niebios, odartego z szat i wystawionego na pośmiewisko. W tym ostatecznym uniżeniu Pana Jezusa objawia się nieskończona głębia Bożego miłosierdzia dla ciebie i świata całego.

Ujrzałam Pana Jezusa umęczonego, ale nie przybitego do krzyża jeszcze przed ukrzyżowaniem, i powiedział mi: «Tyś sercem moim, mów grzesznikom o miłosierdziu moim». (Dz. 1666).

Patrz na Króla wszechświata któremu odebrano wszystko, abyś mógł dostąpić zbawienia i miał pełny udział w chwale nieba.

XI. PAN JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

Ze czcią i pokorą wnikaj w tajemnicę ukrzyżowania Zbawiciela Tu, na krzyżu, otwiera się dla ciebie niewyczerpane źródło łask wszelkich. Zbliż się do świętego krzyża i zbieraj owoce zbawczej męki, jakie Pan rozdaje hojnie wszystkim duszom.

Dziś widziałam Pana Jezusa ukrzyżowanego. Z rany serca Jego sypały się drogocenne perły i brylanty. Widziałam, jak mnóstwo dusz zbierało te dary, ale była tam dusza, która jest najbliżej Jego Serca, a ta z hojnością zbierała nie tylko dla siebie, ale i dla innych, znając wielkość daru. Rzekł do mnie Zbawiciel: «Oto są skarby łask, które spływają na dusze, lecz nie wszystkie dusze umieją korzystać z hojności mojej» (Dz. 1687)

Krzyż jest miejscem zbawienia. Masz być w pełni zjednoczony ze swym ukrzyżowanym Panem; razem z Chrystusem przybity do krzyża. Proś Jezusa o łaskę przyjęcia krzyża i wytrwania na nim do końca.

XII. PAN JEZUS NA KRZYŻU UMIERA

Niechaj zamilknie dusza moja w tej świętej godzinie, w której mój Pan i Zbawca skłonił głowę i oddał ducha.

Kiedy Jezus oddał ostatnie tchnienie, dusza moja roztopiła się z boleści i dłuższy czas nie mogłam przyjść do siebie. We łzach znalazłam jakby ulgę. Ten, którego umiłowało serce moje kona. Czy kto pojmie boleść moją. (Dz. 1060)

Konający Chrystus pozostawia ci naukę o miłości, która ogałaca się do końca i nie pamięta o sobie, ale o tych, których jak Jezus umiłowałeś.

XIII. PAN JEZUS Z KRZYŻA ZDJĘTY

Jezu, ufam Tobie! – woła dusza moja. Niechaj Bóg da mi siłę do pełnienia dzieła miłosierdzia aż do końca, samemu Bogu pozostawiając sprawę przynoszenia owoców.

Ile razy pierś ma odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim, tyle tysięcy razy pragnę uwielbiać miłosierdzie Twoje, o Trójco Przenajświętsza.

Módl się do Pana i proś Go o łaskę niesienia miłosierdzia twoim bliźnim.

XIV. PAN JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY

Rozważaj z pokorą złożenie najdroższego ciała mego Pana do grobu, gdzie opieczętowane czekać będzie wielkanocnego poranka.

O Jezu mój, Tyś życiem życia mego, Ty wiesz dobrze, że nie pragnę niczego prócz chwały imienia Twego i aby dusze poznały dobroć Twoją… Kocham Cię, Jezu, każdą kroplą krwi mojej i przelałabym chętnie za Ciebie, aby Ci dać dowód szczerej swej miłości (Dz. 57).

Męka Jezusa dobiegła końca. Oto widzisz, jak wiele wycierpiał Jezus. Widzisz, jak umęczone jest to święte ciało składane do grobu Poznaj potworną siłę ludzkiego grzechu i wzbudź w sobie pragnienie wyrzeczenia się go na zawsze.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DROGI KRZYŻOWEJ

Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuję Ci za tę księgę, którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej. Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta. Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i dusze. W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane. O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości. O, jak wielki jest ogień najczystszej miłości, który płonie w Twym Najświętszym Sercu. Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość Serca Jezusowego (Dz. 304).

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Marzec 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Miłość Niepojęta

Miłość Niepojęta
bł. ks. Ignacy Kłopotowski

El Camino, czyli DROGA. Zapraszamy do wspólnego przejścia drogi naszego Pana. Pragniemy powtórzyć w sobie Jego życie. Pragniemy pokrzepiać się Jego Słowem, Ciałem, wpatrując się w Jego Serce, z wielką delikatnością i wrażliwością pełnić wolę Ojca. Pragniemy oddychać Bożą miłością.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.