U tegorocznym orędziu z okazji Światowego Dnia Pokoju Jan Paweł II potępił przemoc wobec dzieci, które coraz częściej stają się ofiarami wojen, nędzy i rosnącej fali przestępczości całym świecie.

Papież o nadchodzącym roku powiedział m.in.: „Nam, którzy pytamy, jaki będzie ten rok, Maryjo ukazuje swe Dziecię; czas – zdaje zdaje się Ona mówić – posiada oblicze Jezusa, twarz dziecka. Dzięki Jezusowi każde dziecko jest symbolem rozpoczynającej się na nowo z niezłomną nadzieją historii ludzkiej (…) Oby świat, tak bardzo potrzebujący pokoju wsłuchał się w krzyk dzieci; ci najmniejsi ucieleśniają nadzieję oczekiwania i możliwości ludzkiej społeczności, są światkami i nauczycielami nadziei.” Wśród tych, którzy z wielkim samozaparciem podejmują działania przywrócenia dzieciom chorym, upośledzonym, nieszczęśliwym, ofiarom przemocy i prześladowań, poczucia bezpieczeństwa, uśmiechu i nadziei, ogromną rolę odgrywają zgromadzenia zakonne. W prowadzonych przez nie placówkach nie ma dzieci niepotrzebnych, brzydkich czy niechcianych – wszystkie są darem Bożym, którego pielęgnowaniu warto poświęcić życie.

Pomagajcie dzieciom na nowo odkryć dobroć i miłość Boga, który stał się człowiekiem i który umierając pozostawił światu dar swego pokoju (por. J14,27)

Spokojne dzieciństwo pozwoli dzieciom patrzeć z ufnością na życie i na dzień jutrzejszy. Biada tym, którzy tłumią w nich radosne porywy.

Ich spojrzenie powinno być zawsze pogodne i pełne nadziei, a tak często jest przeniknięte smutkiem i lękiem, bo w swym krótkim życiu zbyt wiele już zobaczyły i przecierpiały!

Dzieci, jeśli otrzymają stosowną pomoc i zaznają miłości, potrafią same stawać się twórcami pokoju, budowniczymi braterstwa i solidarności w świecie.

Na głęboką wdzięczność zasługują organizacje humanitarne i religijne, które starają się nieść ulgę w tak nieludziach cierpieniach. Wdzięczność należy się także ludziom dobrej woli i rodzinom, które z miłością przyjmują osierocone dzieci, starają się uleczyć je po doznanych wstrząsach i pomagają im włączyć się na powrót w życie rodzimych społeczności.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Luty 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Dzieci Boga Świadectwa Matek

Dzieci Boga Świadectwa Matek
Magdalena Kamińska

„Dzieci Boga Świadectwa Matek” to zbiór świadectw o «życiu jako dialogu pomiędzy Stwórcą a stworzeniem». Dwanaście matek jak dwanaście plemion Izraela i jak dwunastu Apostołów opowiada kobiecymi i matczynymi zarazem ustami o pasji życia, jaką Bóg wszczepił w serce człowieka.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.