Antyfona „Pod Twoją obronę” jest najstarszą modlitwą maryjną, a jednocześnie pierwszą modlitwą, w której wierni wołają do Maryi jako do Matki Bożej. Już na przełomie III i IV w. posługiwano się nią w nabożeństwach liturgicznych. Znamy jej wersję z brewiarza rzymskiego (Kościół w Rzymie) I z mszału ambrozjańskiego (Kościół w Mediolanie), a także z liturgicznych tekstów koptyjskich (Kościół w Egipcie).

W 1938 r. archeolog C. H. Roberts opublikował odnaleziony przez siebie skrawek papirusu z tekstem greckim. Benedyktyni rozpoznali w nim starożytną modlitwę do Matki Bożej, a dzięki porównaniu fragmentów tekstu ze znanymi wersjami modlitwy „Pod Twoją obronę” odczytali całość najstarszego zapisu inwokacji do Bożej Rodzicielki.

POD TWOJE MIŁOSIERDZIE UCIEKAMY SIĘ, BOGARODZICO; NASZYMI PROŚBAMI NIE GARDŹ W ZMARTWIENIACH, ALE OD NIEBEZPIECZEŃSTW ZBAW NAS JEDYNA CZYSTA I BŁOGOSŁAWIONA.

Modlitwa „Pod twoją obronę”, bazując na przejętym z II w. schemacie, rozwijała się przez stulecia, by w końcu, z krótszej pierwotnej formy, stać się modlitwą bogatszą treściowo, taką, jaką cieszymy się dzisiaj.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Styczeń 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Przy Niepokalanym Sercu Maryi

Przy Niepokalanym Sercu Maryi
o. Stanisław Przepierski OP

Wspomnienia o Jezusie, wyryte w duszy Maryi, towarzyszyły Jej w każdej okoliczności, sprawiając, że powracała myślą do różnych chwil swego życia obok Syna” – pisał św. Jan Paweł II. Gdy w pierwsze soboty miesiąca zaczniemy dotrzymywać towarzystwa Bożej Matce w rozważaniu tajemnic różańca, wejdziemy na drogę duchowości Jej Niepokalanego Serca.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.