Wszystkich, którzy od marca rozpoczynają czytanie „Różańca”, odsyłam do numerów poprzednich, aby mogli zapoznać się z całością naszych rozważań.

Treść wiary, którą wyznajemy,
ułożona jest trynitamie,
to znaczy: Wierzę w Boga Ojca,
w Boga Syna
i w Boga Ducha Świętego.
Jest wiele tak zwanych
symbolów wiary.
Wyznanie Wiary Pawła VI
jest dużym omówieniem
poszczególnych prawd
z całości dogmatów Kościoła.
Podaję jednak trzy:
1) Skład Apostolski,
2) nicejsko-konstantynopolitańskie,
3) chrzcielne.
Wyznanie wiary
to nie tylko recytacja czy odpowiedź,
ale to jest całe moje życie,
które ma być świadectwem.

Zauważmy, że najbardziej rozbudowana
jest nauka o Panu Jezusie,
zwłaszcza w drugim symbolu,
a to ze względu na błędne,
czy potem sekdarskie poglądy
o Jezusie Chrystusie.

Przejdźmy do treści
i najprostszego komentarza.
1) Bóg -Ten, który JEST.
Tylko On JEST.
Wszystko inne i człowieka
Bóg stworzył,
to znaczy powołał do istnienia
swą mocą,
mądrością i miłością.
Bóg jest Wszechmogący,
czyli może wszystko.
Stworzył wszystko dobrze.
Zło nie pochodzi od Boga.
Najdoskonalszym dziełem stworzenia
jest człowiek.
Do jego stworzenia
przystępuje Pan Bóg uroczyście.
„Uczyńmy człowieka na nasz obraz
i podobieństwo”.
Niebo i ziemia, to znaczy wszystko,
ale żeby nie było wątpliwości,
dodajemy – wszystkie rzeczy
widzialne i niewidzialne.

2) Jezus – to znaczy Bóg ocala,
zbawia, czyli Zbawiciel.
Chrystus – znaczy Mesjasz,
przez Boga Namaszczony.
Jezus jest
jedynym Synem Ojca-Boga.
Jeśli jest Synem Boga,
to znaczy jest Bogiem.
Pan (Dominus, Kyrios)
Panujący, Jedyny Król.
On jest zrodzony przed wiekami
jako Bóg z Boga,
Światłość ze Światłości.
Bóg jest Światłością,
ale narodził się jako człowiek,
gdy przyszła pełnia czasów.
Bóg nie stworzył swego Syna
jak każdego z nas.
Ojciec Go zrodził
jest więc współistotny,
to znaczy tak samo jak Ojciec
uczestniczący już w akcie stwórczym świata.
Przyjął Ciało z Maryi Dziewicy.
Wcielił się – stał się człowiekiem.
Wyrok śmierci wydał i podpisał
Piłat Poncjusz.
Chrystus
zstąpił do piekieł
krainy umarłych,
aby otworzyć bramy nieba tym,
którzy z nadzieją oczekiwali.
Zmartwychwstał mocą Boga
swoją mocą
powstał spośród umarłych.
Siedzi po prawicy,
to znaczy ma tę samą władzę,
co Bóg Ojciec Wszechmogący.
Przyjdzie powtórnie,
aby sądzić świat,
ale został z nami w znakach Eucharystii,
w swoim Słowie
i w zgromadzeniu Kościoła.

3) Duch Święty jest Bogiem
jak Ojciec i Syn.
Jest Życiem Ojca i Syna,
dlatego mówimy:
Od Ojca i Syna pochodzi
i odbiera chwałę tę samą,
co Ojciec i Syn.

4) Kościół to jest Lud Boży – my.
Kościół jest jeden,
bo jeden jest Chrystus,
jeden chrzest i jedna wiara.
Podział Kościoła
jest grzechem nas, ludzi.
Kościół jest święty,
bo Chrystus jest Święty,
ale w Kościele są grzechy,
bo my jesteśmy grzeszni.
Kościół jest katolicki
czyli powszechny,
dla wszystkich i po wszystkie czasy.
Kościół jest apostolski
bo pochodzi od Apostołów,
i wyznaje tę samą wiarę,
co Apostołowie, i ma apostołować,
to znaczy przekazać innym skarb wiary.

5) Sakrament chrztu
odpuszcza nam gizech pierworodny
i grzechy przed chrztem popełnione.
Bóg odpuszcza grzechy
przez posługę Kościoła.
Kapłan działa w imię Boga.
„Ja odpuszczam tobie grzechy”
to jakby powiedział i uczynił to
sam Bóg w Trójcy jedyny.

6) Umarli zmartwychwstaną
i są albo zbawieni,
albo oczekują na zbawienie,
albo zdecydowali za życia,
że nie chcą być z Bogiem (potępili się!).

Życie wieczne.
Bóg jest wieczny (Jest, Był i Będzie).
Życie nasze ma początek.
Jest wieczne, bo jest z Boga
i będzie zawsze, wiecznie w Bogu.

7) Piękna zachęta, piękne stwierdzenie
taka jest wiara Kościoła,
a jej wyznawanie
to nasza chluba w Panu Jezusie.

8) Amen to „niech się tak stanie”.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Marzec 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Chrzest

Chrzest
ks. Piotr Pawlukiewicz

Niniejsza książeczka, wchodząca w skład serii „Droga do Nieba”, to mały przewodnik i specyficzny elementarz. Autor dzieli się swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniem kapłańskim, ilustrując wybrane formuły katechizmowe przykładami z życia. Czyni to w formie prostej, przystępnej i barwnej, z myślą o najmłodszych czytelnikach. Książeczki z serii adresowane są do dzieci i młodzieży, ale można je polecić także rodzicom, jak również do wspólnej lektury rodzinnej.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.