Kategoria: Miesięcznik Różaniec 06/1997

1 VI ŚW. JUSTYNA Justyn to wielki uczony i filozof II wieku, który zapoznawszy się z nauką o Chrystusie, przyjął chrzest i stał się wielkim obrońcą młodego Kościoła. Kronikarze kościelni pozostawili nam wspaniałe…

W czerwcu ludzie wierzący w sposób szczególny wpatrują się w Serce Jezusa, rozważają Jego miłość. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – zachęca Jezus – zwłaszcza utrudzeni, słabi, obciążeni niedowierzaniem wobec tak wielkiej miłości. Przyjdźcie,…

W zasadzie mało wiemy o Matce Najświętszej. Nowy Testament niejeden maryjny wątek pominął milczeniem (podejmują je szeroko apokryfy). Biblia zwraca naszą uwagę tylko na to, co w Maryi najważniejsze… Ludzie pytają, czy Matka…

Czerwiec to miesiąc, w którym w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Gromadzimy się w kościołach i kaplicach, aby dziękować Bogu za Jego nieskończoną miłość do człowieka i uczyć się miłości od…

Jakże wielki jesteś, Panie, i godny, by Cię stawić. Wspaniata jest Twoja moc, a Twojej Mądrości nikt nie zmierzy. Pragnie Cię stawić człowiek, cząstka Twego stworzenia… Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i niespokojne…

Ze swej klasztornej celi s. Łucja tłumaczy, w jaki sposób można było uratować jej Ojczyznę. Niestety, przekazywane przez nią prośby Maryi nie zostały spełnione. Portugalia nie skorzystała z danej jej szansy… Może skorzysta…

W amerykańskim tygodniku „Newsweek’’ 12 czerwca 1989 r. w dość niezwykłych okolicznościach przypomniano czytelnikom o nielegalnej pomocy Stanów Zjednoczonych dla zaprzyjaźnionych narodów. Ponieważ prawo zabraniało przekazywania tajnych informacji dotyczących zaawansowaną technologii (w tym…

Kiedy Maryja prosi o odmawianie Różańca, zaprasza do towarzyszenia Jej w zbawczych wydarzeniach z życia Jezusa. Treścią modlitwy różańcowej jest więc trwanie w obecności Maryi, pozdrawianie Jej słowami Wysłannika z nieba („Zdrowaś, Maryjo,…

Codziennie można w naszej Ojczyźnie usłyszeć słowo „sprawiedliwość”, i to w przeróżnych odniesieniach – do Boga, ludzi i siebie. Wszyscy gdzieś na dnie serca nosimy pragnienie sprawiedliwości. To dobry znak. O sprawiedliwości mówi…

„Banalizacja płciowości jest jednym z głównych czynników, które stoją u początków pogardy dla rodzącego się życia: tylko prawdziwa miłość umie strzec życia”. – Jan Paweł II – Jako ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Rodziny…

Burzliwe dyskusje wokół projektu Konstytucji są dla mnie – mimo wszystko człowieka z zewnątrz – trochę dziwaczne i niezrozumiale. Ma zapewne rację ks. prof. Józef Krukowski, przedstawiciel Sekretariatu Episkopatu Polski w Komisji Konstytucyjnej…

Podczas swojej piątej pielgrzymki do Polski 2 czerwca w Legnicy papież Jan Paweł II ukoronuje obraz Matki Bożej Łaskawej, czczony od ponad sześciu stuleci w słynnym kościele cystersów w Krzeszowie. Od samych początków…

Z radością cały Kościół stwierdza obfite owoce świętości i mądrość, które ten jego syn przekazuje nieustannie swym życiem i pismami. Rzeczywiście, jego postać i nauczanie przyciągają uwagę różnorodnych środowisk religijnych i kulturowych, które…

Kto z Czytelników chce poznać całość naszego myślenia o wierze i modlitwie, niech sięgnie do numerów poprzednich „Różańca”, aż do październikowego z 1996 r. W Wyznaniu Wiary (Składzie Apostolskim) wypowiedziałem zdanie: Wierzę w…

Dlaczego Pan Bóg zesłał na świat potop? Przecież już wiemy, że On nas kocha. Jak więc wytłumaczyć to, że tylu ludzi wówczas zginęło? Przeczytajcie najpierw fragment z Księgi Rodzaju, a dopiero potem przygody…

Pragnę z całego serca podziękować Matce Bożej za łaski, które otrzymałem w moim życiu. Mam czterdzieści trzy lata i ciągle uświadamiam sobie, ile dobra i błogosławieństwa Bożego doznałem za przyczyną Najświętszej Maryi Panny.…