Tegoroczny czerwiec jest miesiącem wyjątkowym. Nie tylko dlatego, że obchodzimy w nim uroczystość Najświętszego Serca Zbawiciela. Nie tylko dlatego, że dzień później wspominamy Niepokalane Serce Maryi. Nie tylko dlatego, że 13 czerwca przypada dokładnie siedemdziesiąta rocznica drugiego objawienia w Fatimie, kiedy Maryja po raz pierwszy do każdego z nas powiedziała słowa: „Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.

W pierwszym roku bezpośrednich przygotowań Kościoła do obchodów dwutysiąclecia Odkupienia Ojciec Święty przybywa do Polski. 7 czerwca, we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, które splata się z obchodami pierwszej soboty miesiąca, Jan Paweł II dokona konsekracji kościoła Matki Bożej Fatimskiej, świątyni, która jest miejscem nieustającej modlitwy w jego intencji.

Sanktuarium w Zakopanem wyraża prawdę naszych serc, które wypełniając obietnicę kard. Stefana Wyszyńskiego, modlą się codziennie za Papieża. Dzięki naszej postawie tegoroczny czerwiec staje się miesiącem serc: Serca Jezusa i Maryi, a także serc naszych, miłujących Boga, wiernych Kościołowi, kochających Papieża. Spełniają się słowa kard. Johna Newmana: Cor ad cor loquitur – „Serce mówi do serca”. Serce Jana Pawła II mówi do serc naszych, my zaś mówimy do jego serca naszą modlitwą i otwarciem się na jego słowo. Uczyńmy z tego miesiąca dar dla naszego Papież.

Siostry Loretanki