Jeśli ktoś z Czytelników rozpoczyna czytanie od tego „Różańca”, odsyłam do numeru październikowego i następnych, aby mieć całość naszego myślenia o modlitwie.

ZDROWAŚ, MARYJO
Mamy drugą modlitwę
(po Ojcze nasz),
która w dużej części
jest wzięta z Ewangelii, św. Łukasza.
Jest więc modlitwą objawienia.
Mówi ją Archanioł Gabriel
do Maryi z Nazaretu.
To wydarzenie
nazywamy Zwiastowaniem Matyi.

Gabriel – znaczy anioł Boży,
mąż Boży.
Imię Maryja ma wiele znaczeń:
piękna, napawająca radością,
umiłowana przez Boga.
O Matce Bożej
mówimy zawsze – Maryja.
O innych Mariach – Maria.
Imię to, bardzo popularne,
często łączymy z drugim imieniem,
np. Marianna, Mariola itp.
Nazaret znaczy latorośl, gałązka.
Zdrowaś, Maryjo
jest pozdrowieniem Maryi.
Można to powiedzieć:
Pokój z Tobą, Maryjo!
Bądź pozdrowiona, Maryjo!
Modlitwę Zdrowaś, Maryjo
nazywamy Pozdrowieniem Anielskim.

ŁASKI PEŁNA
Łaska to dar Boży,
dobroć Boża, miłość Boża.
Łaska jest przeciwieństwem grzechu.
Człowiek jest albo w łasce,
albo w grzechu.
Archanioł powiedział do Maryi
jesteś pełna łaski,
to znaczy – w Tobie nie ma grzechu.
Stąd w naszym myśleniu
wiara w Niepokalane Poczęcie,
czyli w to, że Maryję
Pan Bóg zachował
od każdego grzechu,
nawet grzechu pierworodnego.
A jeśli nie miała Maryja
żadnego grzechu,
nie podlegała też jego skutkom,
a więc i śmierci.
Dlatego wierzymy,
że jest Wniebowzięta.
Często słyszę w mówieniu -„łaskiś”,
pewnie przez analogię do „zdrowaś”.
Źle! Mówimy – „łaski pełna”.

PAN Z TOBĄ
Jest to drugi zwrot
podkreślający wybranie Maryi.
Bóg jest z Tobą,
więc jesteś błogosławiona.

BŁOGOSŁAWIONAŚ TY
MIĘDZY NIEWIASTAMI

Błogosławiona
to znaczy szczęśliwa, wyróżniona.
Są tu dwa słowa:
„błoga” – dobra
i „sławiona”
dobre rzeczy o Tobie mówią.
Jesteś więc wyjątkowo szczęśliwa,
najszczęśliwsza
pośród wszystkich kobiet
Pan Jezus do Maryi
zwracał się słowem – Niewiasto!
Podkreślał tę wyjątkowość Maryi
pośród niewiast.
To jest ta Niewiasta,
która zetrze głowę węża.
Przy nawiedzeniu
Elżbieta też powie o Maryi
Błogosławionaś, żeś uwierzyła w to,
co powiedział Ci Bóg.

I BŁOGOSŁAWIONY OWOC
ŻYWOTA TWOJEGO – JEZUS
Owocem żywota niewiasty
jest dziecko.
Mówiąc tak dobrze o Matce,
chcemy też błogosławić
Panu Jezusowi,
którego Matką jest Maryja.
Imię Jezus znaczy
Bóg jest ocaleniem, zbawieniem,
W całym opisie Zwiastowania Maryi
czytamy, jak Anioł Jej tłumaczy,
że będzie Matką Syna Bożego.
Dlatego w następnym zdaniu
modlitwy Zdrowaś, Maryjo
nazwiemy Maryję – Matką Boga.

ŚWIĘTA MARYJO
MATKO BOŻA

Tylko Bóg jest Święty,
ale mówimy i o świętości człowieka,
nawet rzeczy.
Bóg stał się człowiekiem.
Wziął ciało z Maryi Dziewicy.
Jezus jest Bogiem Wcielonym.
Maryja jest Matką Jezusa.
Jest więc Matką Bożą.

MÓDL SIĘ ZA NAMI GRZESZNYMI
Tylko Boga czcimy, uwielbiamy.
Maryja, choć błogosławiona,
pełna łaski i Matka Boża,
ale modli się z nami
i za nas, grzesznych.
Każdy z nas jest grzeszny.

TERAZ I W GODZINĘ
ŚMIERCI NASZEJ

Maryja modli się za nas zawsze,
ale szczególnie Ją prosimy,
aby modliła się za nas,
gdy nikt już
nie będzie mógł nam pomóc,
gdy będziemy odchodzić stąd
do domu Ojca.

AMEN
Jest końcowym potwierdzeniem tego,
co powiedzieliśmy w modlitwie.
Niech się tak stanie!

Nad modlitwą Zdrowaś, Maryjo jeszcze raz zamyślimy się w następnym numerze „Różańca”.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Styczeń 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Apostata Krystyna Sztramska

Apostata
Krystyna Sztramska

Bohaterowie opowiadań z tomu Apostata znajdują się w sytuacjach z życia wziętych. Przeżywają zmagania wewnętrzne nieobce nam i naszym bliskim: jedni wychodzą z nich zwycięsko, inni przegrywają, losy kolejnych pozostają dla nas nierozwiązane. Dyskretnie podane cytaty z Katechizmu Kościoła Katolickiego osadzają ich problemy w kontekście Dekalogu. (...)

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.