Cieszymy się z obecnej wizyty Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie. Wielu z nas będzie uczestniczyć w różnych spotkaniach z Janem Pawłem II; we wszystkich możemy wziąć modlitewny udział dzięki Radiu Maryja, rozgłośni, która gwarantuje wierny przekaz wszystkich prawd głoszonych przez Papieża – także tych trudnych.

Niestety, zasługujemy na potop: rak zła przeniknął wszystkie tkanki społeczeństwa; miliony aborcji, cudzołóstw, zamachów, zbrodni, kradzieży, gwałtów, niesprawiedliwości społecznych, bezwstydne kampanie promujące homoseksualizm i wolną miłość, moralna korupcja „Upadek moralności pociąga za sobą upadek społeczeństw” – ostrzegał Jan Paweł II w Fatimie w 1991 r.

Choć obraz współczesnego świata nie napawa optymizmem, jest wiele powodów do nadziei. Zdaniem Ojca Świętego Jana Pawła II wśród grzeszników kwitną święci. Nigdy grzech, rozpusta i zbrodnia nie rozrosły się w świecie tak, jak dziś; nigdy też jednak nie było tylu świętych, ilu jest współcześnie. W ogrodzie Kościoła zawsze, nawet wśród największych burz, kwitną kwiaty; trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób je odnaleźć. Musimy pamiętać, że święci, głęboko pokorne dusze, nie interesują dziennikarzy. Nie o nich mówią nagłówki gazet i pierwsze wiadomości telewizyjnych dzienników. Żyjemy w społeczeństwie, które jest ofiarą żądzy sensacji. W wielu krajach telewizja więcej uwagi poświęciła próbie zamachu na Papieża w Fatimie w 1982 r., niż jego modlitwie w kaplicy Objawień. A co było ważniejsze? Trzydziestoośmiominutowa modlitwa Ojca Świętego sprawiła więcej, niż wysiłki największych polityków. Tylko nieliczni to dostrzegli. Oto jak dalece zdeformowana jest opinia społeczna.

A jak środki masowego przekazu przedstawiają wizytę Papieża w Polsce? Prasa promująca współczesne bezbożnictwo, które Jan Paweł II nazwał „życiem tak, jakby Bóg nie istniał”, prawdopodobnie nie straci okazji, aby przedstawić Ojca Świętego jako głowę małego państwa watykańskiego i zauważy tylko te słowa i gesty Następcy św. Piotra, które można będzie określić w kategoriach polityki. Świeckie media będą próbowały papieskie orędzie o Jezusie Chrystusie przesłonić przesadnym podkreślaniem życzliwości Ojca Świętego dla przedstawicieli władzy czy szefów rządzącej koalicji. Media lubujące się w sensacji zauważą papieską łzę wzruszenia albo rękę głaszczącą główkę dziecka. Czy do tego sprowadza się papieskie przesłanie dla Polski? Czy po to Papież podejmuje olbrzymi trud wyruszenia raz jeszcze na pielgrzymi szlak po ziemiach swojej Ojczyzny?

Bogu dziękujemy, „że jest w Polsce takie radio, i że nazywa się Radio Maryja”. Mówimy te słowa za Ojcem Świętym, a w czasie jego wizyty w Polsce mamy do tego szczególny powód. Radio Maryja wzięło na siebie zadanie transmitowania całości pielgrzymki papieskiej, by dać Polakom możliwość odczytania jej prawdziwej treści i znaczenia.

Wśród grzeszników kwitną święci. W ogrodzie Kościoła zawsze, nawet wśród największych burz, kwitną kwiaty; trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób je odnaleźć. Uczmy się dostrzegać prawdziwą wielkość papieża Jana Pawła II. Uczmy się dostrzegać obecność świętych, którzy są wśród nas. Misję tę podejmuje w swoich audycjach Radio Maryja; my zaś spróbujmy realizować podobną misję w naszych środowiskach. Dostrzeżmy kwitnące kwiaty…

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Czerwiec 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Małżeńskie ABC według św. Jana Pawła II

Małżeńskie ABC według św. Jana Pawła II
Elżbieta Marek

Alfabet teologii ciała zaczerpnięty z „Miłości i odpowiedzialności” oraz wybranych katechezach środowych św. Jana Pawła II. Hasła uporządkowane według alfabetu w prosty i przystępny sposób opowiadają o małżeństwie i ludzkiej miłości. Zawsze warto wracać do źródła i przekładać treści trudne i mało zrozumiałe na prosty język. Takim właśnie tłumaczeniem ważnej nauki Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie jest ta książka. Doskonały prezent dla narzeczonych i małżonków.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.