Browsing: Z życia Kościoła

Rok temu papież Franciszek napisał na swoim Twitterze, że Wielki Post „jest czasem budzenia duszy”. Wciąż i na nowo trzeba nam rozpalać nasze serca do większej miłości Boga i bliźniego. A jednak zło…

Gdy umierał ks. Józef Tischner, bardzo przy tym cierpiąc, któryś z przyjaciół zapytał: Czy cierpienie uszlachetnia? Nie mogąc już mówić, pokręcił przecząco głową. Nie uszlachetnia… Cierpienie jest złe. Tu nie ma z czym…

„Świeccy znajdują się na pierwszej linii życia Kościoła” – mówił papież Franciszek, gdy w maju 2018 r. prosił, by cały Kościół się za nich modlił. Co to jednak znaczy? Jaka jest rola świeckich…

Świeccy w Kościele – to temat, który od Soboru Watykańskiego II nieustannie powraca w refleksji teologicznej i duszpasterskiej. Wielu doskonale rozumie, że bez ich zaangażowania, odwagi, a przede wszystkim świadectwa wiary, Kościół nie…

„Chcę podkreślić, jak jest ważne, aby rodziny często zadawały sobie pytanie, czy żyją, wychodząc z miłości, dla miłości i w miłości. Oznacza to konkretnie dawanie siebie, przebaczanie sobie nawzajem, bycie cierpliwymi, uprzedzanie drugiego,…

Czasami spotykam osoby, które twierdzą, że papież Franciszek jest monotematyczny. Podkreślają, że w każdym wystąpieniu, na jakikolwiek temat, zawsze wszystko i tak sprowadza do pomocy biednym i potrzebującym, szczególnie imigrantom, a zaniedbuje inne…

W setną rocznicę objawień fatimskich papież Franciszek odwiedził Bazylikę Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, gdzie odprawił Mszę świętą, a także kanonizował Franciszka i Hiacyntę Marto. „Mamy Matkę” – powiedział Ojciec Święty na początku…

Sezon ogórkowy w pełni. Wielu z nas wyjechało odpoczywać w górach, nad mazurskimi jeziorami albo na chorwackich plażach. Pozostali też chętnie by wyjechali, ale wiadomo: praca, wiek lub obowiązki nie pozwalają. Poza tym…

„Cóż jest więc istotą tej Wieczerzy? To gesty łamania chleba, rozdzielania go swoim uczniom i podawania kielicha z winem wraz z towarzyszącymi im słowami w kontekście modlitwy, w którym są umieszczone: jest to…

Każdego roku na przełomie maja i czerwca telewizja przypomina widzom film Biała sukienka – „przypowieść na Boże Ciało”. Choć to film świecki, jest bardzo trafną i dowcipną analizą naszej religijności i kultury. Nie…

W roku setnej rocznicy objawień Ojciec Święty Franciszek pojedzie do Fatimy, by tam modlić się i uczcić Bogarodzicę. Wizyta została zaplanowana na 12-13 maja. To już czwarty papież, który odbędzie pielgrzymkę do Cova…

W tym szczególnym miesiącu nasza uwaga skierowana jest na Fatimę w Portugalii, gdzie dokładnie sto lat temu Maryja objawiła się trojgu dzieciom, Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, i przekazała im orędzie o modlitwie, nawróceniu…

Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary i nadziei. Wiary w Bożą miłość i dzieło zbawienia, nadziei na przyszłe i pełne zjednoczenie z Bogiem po śmierci. Ale – paradoksalnie – zmartwychwstania możemy doświadczyć również dzisiaj, już…

Wigilia Paschalna w noc zmartwychwstania to najważniejsza liturgia w ciągu całego roku. Słyszymy wtedy słowa Orędzia Paschalnego, że jest to ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama…

Każdego tygodnia media przynoszą informacje o działalności papieża Franciszka. W pewnych okresach jesteśmy wręcz bombardowani tytułami: Papież gani kardynałów, Papież przyjął kontrowersyjnego reżysera, Papież napisał list do chorej dziewczynki, Papież jest za albo…

„Płynąca [z opisu spotkania Chrystusa z kobietą cudzołożną] nauka rzuca światło na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, wskazując jednocześnie drogę, którą mamy podążać w przyszłości”. Tak pisze papież Franciszek w liście apostolskim Misericordia et…

Pamiętam, jak jeden z dziennikarzy rezydujących w Rzymie opowiadał o niezwykłej sytuacji podczas jednej z pierwszych audiencji papieża Franciszka na placu św. Piotra. Po zakończonej audiencji Papież pozdrawiał wiernych, przejeżdżając samochodem panoramicznym po…

Nie możemy pogodzić się z podziałem i dystansem, jaki rozdzielenie wytworzyło między nami. Możemy to naprawić w kluczowym momencie naszej historii, przezwyciężając spory i nieporozumienia, które często uniemożliwiały nam zrozumienie siebie nawzajem. Jesienią…

Gdybym miał jednym słowem określić główny temat pontyfikatu papieża Franciszka, to pierwszym, co przychodzi mi na myśl, jest „miłosierdzie”. Prawie we wszystkich swoich przemówieniach, ale też w wielu gestach, jak choćby zabranie do…